Οι οικονομικές απολαβές των ευρωβουλευτών: Μισθοί, Επιδόματα και Ημερήσιες Αποζημιώσεις

 Οι οικονομικές απολαβές των ευρωβουλευτών: Μισθοί, Επιδόματα και Ημερήσιες Αποζημιώσεις

Εκτός από τον μισθό τους, οι ευρωβουλευτές -όπως και τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων- δικαιούνται επιδόματα που καλύπτουν τα έξοδα που πραγματοποιούν κατά την άσκηση των βουλευτικών τους καθηκόντων, συχνά εκτός σπιτιού.

Οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνουν επίδομα που ανέρχεται σε 12.800 ευρώ μηνιαίως, μεταξύ του σταθερού μηνιαίου μισθού και της αποζημίωσης για τα γενικά έξοδα. Στην πράξη, το ποσό αυτό μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερο, καθώς προστίθεται η ημερήσια αποζημίωση που λαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όταν είναι παρόντες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πάγια μηνιαία αποζημίωση ενός ευρωβουλευτή ανέρχεται σε 10.075,18 ευρώ μεικτά και 7.853,18 ευρώ καθαρά, μετά την αφαίρεση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το τελικό καθαρό ποσό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εθνικότητά του, καθώς τα κράτη μέλη ενδέχεται να επιβάλλουν πρόσθετες χρεώσεις.

Όπως ορίζει το Ενιαίο Καταστατικό των Ευρωβουλευτών, οι μισθοί τους ορίζονται στο 38,5% του βασικού μισθού ενός δικαστή του Δικαστηρίου της Ε.Ε. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν επίδομα στέγασης και γραφείου, καθώς και κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, εξασφαλίζοντας έτσι ότι έχουν τις απαραίτητες υποδομές και υποστήριξη για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ευρωβουλευτές υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας σχετικά με τα έξοδα που πραγματοποιούν, διασφαλίζοντας ότι τα κονδύλια χρησιμοποιούνται ορθά και προς όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την άλλη πλευρά, οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση 350 ευρώ -που καλύπτει διαμονή, γεύματα και συναφή έξοδα- κάθε μέρα που βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για επίσημες εργασίες.
Για να το λάβουν πρέπει να υπογράψουν πρακτικό παρουσίας. Τις ημέρες ψηφοφορίας στην ολομέλεια, εάν ένας βουλευτής χάσει περισσότερες από τις μισές ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση, το επίδομα αυτό μειώνεται κατά το ήμισυ. Στην περίπτωση συνεδριάσεων εκτός ΕΕ, το επίδομα διαβίωσης μειώνεται επίσης κατά το ήμισυ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού, ώστε οι ευρωβουλευτές να μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες συνεδριάσεις, όπως συνεδριάσεις ολομέλειας, κοινοβουλευτικές επιτροπές και εκείνες των πολιτικών ομάδων.
Έτσι, τους επιστρέφεται το πραγματικό κόστος των εισιτηρίων για να παρακολουθήσουν αυτές τις συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο.

Τα ανώτατα όρια καθορίζονται στα αεροπορικά εισιτήρια της κατηγορίας business, στο εισιτήριο τρένου πρώτης θέσης ή 0,58 ευρώ ανά χιλιόμετρο για ταξίδια με αυτοκίνητο, έως 1.000 χιλιόμετρα κατ’ ανώτατο όριο.

Όταν οι ευρωβουλευτές ταξιδεύουν εκτός του χώρου εργασίας για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για παράδειγμα σε αποστολές διερεύνησης επιτροπών, τα έξοδα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της επιτροπής ή της αντιπροσωπείας που τη διοργανώνει.
Όταν πρόκειται για ταξίδια που οργανώνονται σε ατομική βάση για την εκτέλεση επίσημων λειτουργιών, όπως η συμμετοχή σε συνέδριο ή επίσκεψη εργασίας, το Κοινοβούλιο είναι αυτό που επιστρέφει τα έξοδα, αν και με ετήσια ανώτατα όρια.
Εάν το ταξίδι πραγματοποιείται εντός του κράτους μέλους όπου έχει επιλεγεί, το ποσό έχει μέγιστο ετήσιο ποσό που εξαρτάται από τη χώρα, αλλά εάν είναι στο εξωτερικό, το μέγιστο είναι σταθερό: 4.886 ευρώ ετησίως.

Όταν οι ευρωβουλευτές ολοκληρώνουν τη θητεία τους δικαιούνται μεταβατική αποζημίωση, που ισοδυναμεί με μισθό ενός μήνα για κάθε έτος κατά το οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους, το πολύ για δύο χρόνια.
Έτσι, όταν ένας πρώην βουλευτής αναλαμβάνει τη θέση του αλλού, ο νέος μισθός αντισταθμίζεται από τη μεταβατική αποζημίωση. Ωστόσο, εάν δικαιούται ταυτόχρονα σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας, δεν μπορείτε να λάβετε και τα δύο, επομένως πρέπει να επιλέξετε ένα από τα δύο.
Οι πρώην αναπληρωτές δικαιούνται σύνταξη όταν συμπληρώσουν το 63ο έτος της ηλικίας τους, η οποία ανέρχεται στο 3,5% του επιδόματός τους για κάθε πλήρες έτος της θητείας τους συν το ένα δωδέκατο για κάθε επιπλέον πλήρη μήνα, αλλά το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% συνολικά.
Το κόστος των συντάξεων βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Πηγή: ΕΡΤ

Σχετικά Άρθρα