Κόκκινα δάνεια: Πάνω από 2,2 εκατομμύρια οι οφειλέτες στην Ελλάδα – Στον Εξωδικαστικό 66.000 αιτήσεις

 Κόκκινα δάνεια: Πάνω από 2,2 εκατομμύρια οι οφειλέτες  στην Ελλάδα – Στον Εξωδικαστικό 66.000 αιτήσεις

Τα κόκκινα δάνεια έχουν φύγει από τους ισολογισμούς των τραπεζών, αλλά όχι και από τις «πλάτες» των δανειοληπτών. Η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις  διαχειρίζεται οφειλές συνολικού ύψους άνω των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούν  2.271.548 οφειλέτες.  Εξ αυτών των οφειλών, το 80% δεν επιβαρύνει πλέον τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΕΕΔΑΔΠ, η διαχείριση των δανείων από τις εταιρίες του κλάδου γίνεται με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Οι πλατφόρμες ενημέρωσης

Μέσα από τις πλατφόρμες ενημέρωσης των εταιριών οι δανειολήπτες λαμβάνουν άμεση ενημέρωση για τα στοιχεία που αφορούν την οφειλή τους, όπως  μεταξύ άλλων το υπόλοιπο της οφειλής (ανά δανειακή σύμβαση), τον αριθμό, το ύψος και τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής της επόμενης δόσης του δανείου τους. Παράλληλα, μέσω των ίδιων συστημάτων, γίνεται άμεσα και ευχερώς η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του δανειολήπτη με την εταιρία που διαχειρίζεται την οφειλή του με ιδιαίτερα απλό τρόπο ειδικά μετά την λειτουργία από 1.4.2024 των πλατφορμών ενημέρωσης που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Η ύπαρξη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επικοινωνία με τους οφειλέτες από πλευράς των ΕΔΑΔΠ που αποτελεί το απαραίτητο πρώτο βήμα για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων και την υποβολή προτάσεων για τη ρύθμιση των οφειλών. Η μη ύπαρξη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας περιορίζει τις δυνατότητες των ΕΔΑΔΠ για προσέγγιση των δανειοληπτών και ρύθμιση των οφειλών τους, χωρίς να αναιρεί την εξέλιξη των δικαστικών ενεργειών.  Επομένως, ακόμη και όσοι δανειολήπτες έχουν εικόνα των δανειακών εκκρεμοτήτων τους, είναι προτεραιότητα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να αποκαταστήσουν την επαφή με την εταιρία που διαχειρίζεται τις αντίστοιχες οφειλές και να συνεργαστούν για τη ρύθμισή τους που αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία.

Οι δυνατότητες διμερούς ρύθμισης

Οι συνεργάσιμοι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκτιμήσουν πλήρως τα δεδομένα που τους αφορούν συνολικά και να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα για τη διευθέτηση των οφειλών τους, είτε απευθυνόμενοι στις αντίστοιχες ΕΔΑΔΠ για διμερή ρύθμιση, είτε αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εναλλακτικά κανάλια. Συγκεκριμένα λειτουργούν:
• Η πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (OCW) μέσω της οποίας ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών, είτε προς ιδιώτες είτε προς το Δημόσιο και τους φορείς του. Ειδικά για την κατηγορία των ευάλωτων νοικοκυριών, οι ΕΔΑΔΠ αποδέχονται άνευ ετέρου, όπως ακριβώς είχαν δεσμευθεί, τη ρύθμιση που προκύπτει από τον αλγόριθμο του μηχανισμού, χωρίς άλλη παρέμβαση.
• Το ενδιάμεσο πρόγραμμα κρατικής στήριξης 1ης κατοικίας, μέσω του οποίου τα ευάλωτα νοικοκυριά μπορούν να εξασφαλίσουν την παραμονή στο ακίνητο που καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4916/2022, και παράλληλα να λάβουν και κρατική επιδότηση για σημαντικό μέρος του ενοικίου για το ίδιο διάστημα.
• Υπενθυμίζεται ότι το κύριο και πλέον αποτελεσματικό μέχρι σήμερα εργαλείο για τη διευθέτηση οφειλών είναι οι διμερείς ρυθμίσεις στις οποίες προχωρούν οι ΕΔΑΔΠ σε συνεργασία με τους οφειλέτες, σε εξατομικευμένη βάση, λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα και τις αντικειμενικές προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, αλλά και την αξία των περιουσιακών στοιχείων όλων των ενεχομένων.
Από το 2022, οι ΕΔΑΔΠ έχουν ρυθμίσει διμερώς συνολικά δάνεια ύψους 15,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για το α’ τρίμηνο του 2024 οι συνολικές ρυθμίσεις δανείων έφτασαν το 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ.

Τα δεδομένα για τις ρυθμίσεις

Οι διμερείς ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις μέσω του Ν.3869 («νόμου Κατσέλη») για το ίδιο διάστημα έφτασαν το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες προήλθαν από τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού έχουν υποβληθεί περί τις 66.000 αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οφειλές ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν διευθετηθεί σε πολυμερείς ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν και δάνεια των χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ.

Τη βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη που προβλέπει ο ν. 4738/2020 έχουν λάβει 8.500 νοικοκυριά, ενώ εκκρεμούν προς οριστικοποίηση από την πλευρά των οφειλετών άλλες 54.000 αιτήσεις.

Τέλος, στο σκέλος της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων, οι ΕΔΑΔΠ δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογική υποδομή, βελτιώνοντας σταθερά και σημαντικά τις επιδόσεις τους.

Το επίπεδο εξυπηρέτησης (δηλ. ο αριθμός κλήσεων που απαντήθηκαν έγκαιρα) από τα τηλεφωνικά κέντρα παρέμεινε το α’ τρίμηνο του 2024 στα επίπεδα του 90%, σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με το παρελθόν (συγκριτικά, στις αρχές του 2023 το ποσοστό ήταν 78%). Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η βελτίωση στο χρόνο απόκρισης σε αιτήματα που υποβλήθηκαν, ο οποίος μειώθηκε σε 10 ημέρες κατά μέσο όρο, από 25 το αντίστοιχο α’ τρίμηνο του 2023.

Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι φανερό πως οι δανειολήπτες που επιθυμούν τη ρύθμιση των οφειλών τους έχουν ένα πλήρες φάσμα εργαλείων και υπηρεσιών στη διάθεσή τους ώστε να απαλλαγούν από το βάρος υποχρεώσεων που συσσωρεύθηκαν στο παρελθόν και να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα, αποκαθιστώντας σταδιακά και την πρόσβασή τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι ΕΔΑΔΠ καλούν τους οφειλέτες να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία κάνοντας, κατά την κρίση και την επιλογή τους, την καταλληλότερη χρήση των διαθέσιμων δυνατοτήτων.-

Σχετικά Άρθρα