Πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του CDI της Pfizer για Έλληνες φοιτητές

 Πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του CDI της Pfizer για Έλληνες φοιτητές

Μέχρι σήμερα 120 φοιτητές, από τα πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Αιγαίου έχουν παρακολουθήσει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer.

Πιο συγκεκριμένα, το Παγκόσμιο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (Global Center for Digital Innovation – CDI), της Pfizer με έδρα την Θεσσαλονίκη, υποστηρίζει στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, το πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης με τίτλο «Univators: Skilling Future Digital Innovators». Μία εκπαιδευτική πρωτοβουλία που απευθύνεται σε τελειόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές από κάθε γωνία της Ελλάδας, προσφέροντάς τους εξειδικευμένες γνώσεις, κατάρτιση σε τεχνολογίες και εργαλεία αιχμής καθώς και ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα ενισχύσουν τις επαγγελματικές προοπτικές τους.

Σκοπός του προγράμματος, είναι η ισότιμη πρόσβαση των νέων ανθρώπων, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, σε εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Τα πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα αλλά και η δικτύωση με καταξιωμένες προσωπικότητες από την αγορά εργασίας, συμβάλουν θετικά στην επίτευξη αυτού του σκοπού.

Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος «Univators: Skilling Future Digital Innovators» λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εργασίας, παρέχοντας στους φοιτητές ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με επαγγελματίες της αγοράς. Ήδη ολοκληρώθηκαν, με εξαιρετική επιτυχία, τρία courses του προγράμματος σε τελειόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Πελοποννήσου και Θεσσαλίας. Συνολικά 120 φοιτητές, 8 διαφορετικών Τμημάτων από την Τρίπολη, τη Λάρισα και τη Σάμο, παρακολούθησαν τα προγράμματα κατάρτισης 40 ωρών σε Business Intelligence, που λειτουργούν ως συμπληρωματική εξειδίκευση στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών.

Ο επικεφαλής του CDI και της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, κ. Nico Gariboldi, δήλωσε χαρακτηριστικά «Όλοι εμείς στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer πιστεύουμε ότι σε κάθε γωνιά της χώρας υπάρχουν ταλέντα. Στόχος μας, λοιπόν, είναι να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους αλλά και να επανακαθορίσουν, σε νέα βάση, τις επαγγελματικές φιλοδοξίες τους. Όραμά μας είναι το CDI να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος συνεργασιών υψηλού επιστημονικού δυναμικού, επενδύοντας στα ταλέντα της Ελλάδας και στη διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας». 

Σχετικά Άρθρα