Δημήτρης Βέργαδος: Σύγχρονη επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα για συμπεριληπτική ανάπτυξη

 Δημήτρης Βέργαδος: Σύγχρονη επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα για συμπεριληπτική ανάπτυξη

Οι επιχειρήσεις σήμερα καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε ένα διεθνές πεδίο στο οποίο συμβαίνουν τεκτονικές αλλαγές. Οι πολεμικές συγκρούσεις που εξελίσσονται στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή και οι γεωπολιτικές εντάσεις τροφοδοτούν ανατροπές στα παγκόσμια παραγωγικά δίκτυα και στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Συγχρόνως, οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων και μεγεθών καλούνται να ανταποκριθούν σε πολλαπλές δομικές προκλήσεις: στην αναγκαιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης· στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· στην πράσινη μετάβαση και συνακόλουθα στην προσαρμογή στο νέο απαιτητικό ρυθμιστικό πλαίσιο που διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο· και στην έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού με κρίσιμες γνώσεις και δεξιότητες, υπό το βάρος της δημογραφικής γήρανσης.

Του Δημήτρη Βέργαδου, Χημ. Μηχ. ΕΜΠ, Δ/ντή Τομέα ΜΜΕ & Ενημέρωσης του ΣΕΒ

Παρουσιάζοντας πρόσφατα την ετήσια έρευνα γνώμης των επιχειρήσεων #BusinessPulse του ΣΕΒ ο Προέδρος του Συνδέσμου κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος τόνισε ότι «σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητες, που καμία φορά φαίνεται να χάνει την πυξίδα του, η Ελλάδα αποτελεί νησίδα σταθερότητας και προοπτικής».  Γιατί, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, στην Ελλάδα -μετά από μια δεκαετή επενδυτική ανομβρία- σήμερα υπάρχει μια εντυπωσιακή λίστα επενδύσεων και έργων, μια ιδιαίτερα σοβαρή χρηματοδοτική προοπτική από την Ευρώπη, και μεγάλη αύξηση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, πριν επιτευχθείη επενδυτική βαθμίδα της χώρας. Επιπλέον: Οι εξαγωγές ακολουθούν αυξητική πορεία, με τις βιομηχανικές εξαγωγές να έχουν τριπλασιαστεί από το 2010, με το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων να βρίσκεται σε πρωτοφανή, για τα ελληνικά δεδομένα, άνθιση. Συνολικά, η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας με ρυθμούς μεγέθυνσης που ξεπερνούν τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και με θετικές προοπτικές για το προσεχές μέλλον διαμορφώνουν ένα μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας που δεν πρέπει να πάει χαμένο.

Οι επιχειρήσεις αλλάζουν και βελτιώνονται επενδύοντας σε ανθρώπους και τεχνολογία.

Την ίδια στιγμή, πάλι σύμφωνα με την έρευνα #BusinessPulse, οι επιχειρήσεις σαφώς αντιλαμβάνονται την ανάγκη να βελτιωθούν. Πώς; Κυρίως επενδύοντας στους ανθρώπους τους και στην τεχνολογία. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να αποτελέσουν ακόμα μεγαλύτερο μέρος της λύσης στις αναπτυξιακές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις αναδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω βελτιώσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον: Ειδικότερα στην πάταξη της φοροδιαφυγής, στη φορολόγηση των στελεχών, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, στο κόστος ενέργειας, αλλά και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Όμως, η  συνέχιση του παραγωγικού μετασχηματισμού με ένα άλμα προς τα εμπρός είναι γεμάτη σημαντικές προκλήσεις. Για τις επιχειρήσεις, η φορολόγηση της εργασίας παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη βελτίωση των απολαβών που αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την προσέλκυση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει την εργασία και την παραγωγή, αλλά ελάχιστες επιχειρήσεις επενδύουν ή σκοπεύουν άμεσα να επενδύσουν σε αυτήν. Τα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης που αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον, δεν είναι κατανοητά, ενώ υπάρχει σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης, μιας και μία στις τρεις επιχειρήσεις δεν τους αποδίδει καμία βαρύτητα. Εντούτοις, οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι η εκπαίδευση και η επένδυση σε πρακτικές βιωσιμότητας θα ενισχύσουν τη ανταγωνιστικότητά τους.

Το πρόταγμα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πορεία προς μια συμπεριληπτική ανάπτυξη είναι επιτακτικό αίτημα των καιρών. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, αλλά για να παραμείνει διατηρήσιμη η αναπτυξιακή τροχιά της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, χρειάζεται να επιταχύνουμε τις δομικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις  και μετασχηματισμούς σε όλα τα επίπεδα, με αιχμή τη συνολική βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας. Μην ξεχνάμε ότι σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτητα, θεμέλιο της ανθεκτικότητας είναι η  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και της οικονομίας, κατά απόλυτη προτεραιότητα. Όπως το έθεσε πρόσφατα η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία επιχειρήσεων BusinessEurope «κατά τη διάρκεια του επόμενου πολιτικού κύκλου, η ΕΕ πρέπει να θέσει την ανταγωνιστικότητα στο προσκήνιο. Η ΕΕ πρέπει να αναζωογονήσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ενιαία αγορά σε τομείς που κυμαίνονται από τις ψηφιακές έως τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, να τηρήσει την υπόσχεση της Επιτροπής να μειώσει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τις επιχειρήσεις  κατά 25 % και να διασφαλίσει ότι η Πράσινη Συμφωνία θα καταστεί στρατηγική ανάπτυξης, συνοδεύοντάς την από μια πραγματική βιομηχανική συμφωνία». Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε καλύτερα –η ανταγωνιστικότητα να γίνει η αναπτυξιακή πυξίδα που χρειαζόμαστε.

Σχετικά Άρθρα