Κίνδυνος μπλακ αουτ στα νησιά- Έκτακτο σχέδιο με αιχμή τη ΔΕΗ

 Κίνδυνος μπλακ αουτ στα νησιά- Έκτακτο σχέδιο με αιχμή τη ΔΕΗ

Το ενδεχόμενο σοβαρού προβλήματος ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών (δεν ηλεκτροδοτούνται από το ηπειρωτικό σύστημα και διαθέτουν αυτόνομους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και δίκτυα διανομής ρεύματος) εντοπίζεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς αυξάνεται η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος λόγω του τουρισμού. Η κυβέρνηση προχωρά σε νέες παρεμβάσεις προκειμένου να αποφύγει το ενδεχόμενο διακοπής ρεύματος στα νησιά.

Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 46 αναφέρεται, μεταξύ άλλων:

  • «Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού των της διασύνδεση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), κατά τη μεταβατική περίοδο από 1ης Μαρτίου 2024 έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσής της, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), με απόφασή της, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, χορηγεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα σε παραγωγό που, κατά την 1η Μαρτίου 2024, έχει υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής από συμβατικά καύσιμα στα Μ.Δ.Ν., για όση ισχύ καθορίσει η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ως αναγκαία, ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες πρόσθετου δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το δυναμικό που εγκαθίσταται στην περίπτωση αυτή μπορεί να αποτελεί είτε επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής, είτε νέο δυναμικό παραγωγής με συμβατικές μονάδες».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», η κυβέρνηση έχει στόχο να προστατεύσει και να ενισχύσει την επάρκεια, αποφεύγοντας πιθανά μπλακ άουτ. Ουσιαστικά, θα παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους άδειας ηλεκτροπαραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά και την Κρήτη -δηλαδή στη ΔΕΗ- να λειτουργούν υφιστάμενες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με συμβατικά καύσιμα, ή να μεταφέρουν νέες.

Πιο αναλυτικά, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα σε παραγωγό που, κατά την 1η Μαρτίου 2024, έχει υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής από συμβατικά μέσα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, για όση ισχύ καθορίσει η ΡΑΑΕΥ ως αναγκαία, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες πρόσθετου δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, το δυναμικό που εγκαθίσταται στην περίπτωση αυτή μπορεί να αποτελεί είτε επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής είτε νέο δυναμικό παραγωγής με συμβατικές μονάδες.

Σχετικά Άρθρα