Αυτός είναι ο νέος κατώτατος μισθός – Κλείδωσαν οι αποφάσεις

 Αυτός είναι ο νέος κατώτατος μισθός – Κλείδωσαν οι αποφάσεις

Από την 1η Μαΐου 2022 ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 713 ευρώ από 663 ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας προσανατολισμός είναι ο κατώτατος μισθός να φθάσει τα 751 ευρώ, όσα δηλαδή ήταν και το 2012, όταν με μια Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, ο κατώτατος μισθός περιορίστηκε δραματικά στα 586 ευρώ (510 για τους νέους).

Οι χθεσινές δηλώσεις Χατζηδάκη σύμφωνα με τις οποίες ο κατώτατος μισθός δεν θα φτάσει τα 800 ευρώ με τη νέα αύξηση, έχουν θέσει και το πλαίσιο των ανακοινώσεων που αναμένονται. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες η αύξηση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα θα ισχύσει από την 1η Απριλίου.

Σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ η χώρα μας βρίσκεται στην κατηγορία με τους χαμηλότερους μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης

Ως το τέλος της εβδομάδας αναμένονται, οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και οι μέχρι στιγμής πληροφορίες και τα συμπεράσματα από όλα όσα έχουν ειπωθεί ή διαρρεύσει, συγκλίνουν ότι αυτή θα προσαρμοστεί περί του 7%-7,5%.

 • Σκοπός είναι μεταξύ άλλων η αύξηση να ευθυγραμμίζεται περίπου στα όρια των πρόσφατων αυξήσεων στις συντάξεις και να προσαρμόζεται με τα δεδομένα του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο νέος κατώτατος μισθός «κλειδώνει» κοντά στα 770 ευρώ μεικτά και περίπου 655 ευρώ καθαρά και συμπαρασύρει μαζί του και μια σειρά επιδομάτων. Βέβαια, ακόμα, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις επίσημες ανακοινώσεις.

Επί παραδείγματι, όπως αναφέρει το iefimerida, με μια πιθανή αύξηση 7,5% η διαμόρφωση των αμοιβών θα έχει ως εξής:

 • Κατώτατος μισθός μέχρι 31/3/2023-Κατώτατος μισθός από 1/4/2023
 • Χωρίς τριετία από 713 στα 784,30
 • Με μια τριετία από 855,60 στα 926,90
 • Με 2 τριετίες από 766 στα 842,60
 • Με 3 τριετίες από 919,20 στα 995,80

Τα επιδόματα που φαίνεται να ενισχύονται από την αύξηση του κατώτατου είναι:

 • Επίδομα ανεργίας: Σήμερα το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται σε 438 ευρώ. Με το ενδεχόμενο αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 5,5%, το επίδομα θα διαμορφωθεί στα 462 ευρώ. Σημειώνεται πως το ύψος του επιδόματος ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ωστόσο, ανεπηρέαστο θα μείνει το ειδικό επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς πρόκειται για σταθερό ποσό.
 • Βοήθημα ανεργίας για αυτοαπασχολουμένους
 • Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας
 • Βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας
 • Ειδικό βοήθημα μετά τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων
 • Ειδικά εποχικά βοηθήματα
 • Ειδική παροχή μητρότητας
 • Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη
 • Αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές
 • Αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.ά.
 • Αμοιβές Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα
 • Αποζημίωση για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης

Με το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), εισήχθη νέο σύστημα ορισμού του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου. Στο εν λόγω άρθρο παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας να εκδώσει απόφαση καθορισμού του, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η εν λόγω διαδικασία ξεκίνησε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 4241/127/30.1.2019 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 173), βάσει της οποίας καθορίστηκαν από 1.2.2019 ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση. Με την υπ’ αριθμ. οίκ. 7613/395/18.2.2019 εγκύκλιο εκδόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της ως άνω απόφασης.

Από 1.5.2022, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38866/21.4.2022 Υ.Α. (Β΄ 2030), έχουν ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια δεκατρία ευρώ (713,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριανταένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (31,85 €).

Υπογραμμίζεται ότι, κατά την παράγραφο 1/β του άρθρου 103, του ν. 4172/2013, ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης, υπολειπόμενες από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης.