ΑΣΕΠ: Τα θέματα και οι απαντήσεις του διαγωνισμού -Αλαλούμ με 17 ερωτήσεις που είχαν σωστή κάθε επιλογή

 ΑΣΕΠ: Τα θέματα και οι απαντήσεις του  διαγωνισμού -Αλαλούμ με 17 ερωτήσεις που είχαν σωστή κάθε επιλογή

Τα θέματα και τις σωστές επίσημες απαντήσεις για τις εξετάσεις του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού 2Γ/2022, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Μαρτίου, ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.

Τα θέματα και οι απαντήσεις του Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Το ΑΣΕΠ αναφέρει στην ανακοίνωσή του αναλυτικά το εξής: «H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποιεί τα θέματα και τις ορθές απαντήσεις του πανελληνίου γραπτού διαγωνισμού, που διεξήχθη το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (πρώτο στάδιο) (Φ.Ε.Κ. 75/ τ. ΑΣΕΠ/21.11.2022)».

Θέματα μαθήματος «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας» – Εναλλακτικός Σύνδεσμος

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας» – Εναλλακτικός Σύνδεσμος

Θέματα μαθήματος «Εξέταση Γνώσεων» – Εναλλακτικός Σύνδεσμος

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Εξέταση Γνώσεων» – Εναλλακτικός Σύνδεσμος

Στα αξιοσημείωτα ότι οι απαντήσεις σε 17 ερωτήσεις του μαθήματος “Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας” θα θεωρηθούν σωστές ανεξαρτήτως αν έχουν απαντηθεί σωστά ή όχι. Αιτία είναι η μη ευκρίνεια στην φωτοτύπηση!

Τι απαντά το ΑΣΕΠ για τις μαυρισμένες σελίδες των ερωτήσεων

Το ΑΣΕΠ στην ανακοίνωσή του κάνει γνωστό πως για λόγους ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, για δεκαεπτά (17) ερωτήσεις του μαθήματος «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας» αποφάσισε να θεωρηθεί ως ορθή οποιαδήποτε επιλογή.

«Επισημαίνεται ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, για δεκαεπτά (17) ερωτήσεις του μαθήματος «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας» (39, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70 και 73), η Κ.Ε.Δ. αποφάσισε να θεωρηθεί ως ορθή οποιαδήποτε επιλογή, λόγω της απόκλισης που παρατηρήθηκε στην ευκρίνεια/φωτεινότητα σκιασμένων κρίσιμων τετραγώνων κατά τη φωτοτύπηση των ερωτηματολογίων σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα ορισμένων εξεταστικών κέντρων», αναφέρει το ΑΣΕΠ

Σημειώνεται πως το alfavita.gr είχε ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεση του ΑΣΕΠ να θεωρήσει ως σωστές τις απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτό το τμήματα του διαγωνισμού για όλους τους υποψήφιους.

Πηγή alfavita.gr