Συντάξεις: Ποιοι δικαιούνται τα επιδόματα 300, 250 και 200 ευρώ – Aναλυτικά παραδείγματα

 Συντάξεις: Ποιοι δικαιούνται τα επιδόματα 300, 250 και 200 ευρώ – Aναλυτικά παραδείγματα

Στην εξειδίκευση των νέων μέτρων στήριξης για συνταξιούχους, οφειλέτες και αγρότες προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Αναφορικά με τους συνταξιούχους τόνισε ότι η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση αφορά 1.112.000 και το ποσό είναι κλιμακούμενο από 200 έως 300 ευρώ. Εξήγησε ότι υπάρχουν τρία κριτήρια για το ύψος της ενίσχυσης, πρώτον, η μερική ή και καθόλου αύξηση, δεύτερον, το ύψος της σύνταξης και τρίτον, άλλες ενισχύσεις.

Οι πέντε κατηγορίες συνταξιούχων
Στις πρώτες τέσσερις κατηγορίες είναι συνταξιούχοι που δεν έλαβαν καθόλου την αύξηση του 7,75% και στην πέμπτη όσοι είδαν αυξήσεις λιγότερες από το 7,75%

Πρώτη κατηγορία

Όσοι δεν είδαν καμία από τις αυξήσεις. Αφορά 120.000 συνταξιούχους: με προσωπική διαφορά άθροισμα κύριων συντάξεων 800 -1000 ευρώ το μήνα αυτοί θα λάβουν 300 ευρώ.

Δεύτερη κατηγορία

Προσωπική διαφορά και μόνη ενίσχυση που είδαν τα 250 ευρώ τα Χριστούγεννα. Αφορά 370.000 συντάξεις έως 800 ευρώ το μήνα. Κι αυτοί θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ

Τρίτη κατηγορία

Όσοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων 1.000 -1.100 έχουν προσωπική διαφορά και είδαν μικρή ενίσχυση 36 ευρώ το χρόνο από κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης / ΕΔΩ θα πάρουν 300 ευρώ και μιλάμε για 70.000 συνταξιούχους. 560.000 συνταξιούχοι με άθροισμα 1.100 ευρώ το ποσό των 300 ευρώ.

Τέταρτη κατηγορία

Όσοι συνταξιούχοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.100 – 1.600 ευρώ το μήνα – έχουν προσωπική διαφορά και ωφελήθηκαν μ,όνο από εθισοιφ΄ρα αλληλεγγής 110 ευρώ ετησίως / 300.000 250 ευρώ.

Πέμπτη κατηγορία

Αφορά σε συνταξιούχους που δεν είδαν ακέραια την αύξηση – έλαβαν ωστόσο μικρότερο ποσοστό / όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως; 1.100 ευρώ το μήνα και είδαν αύξηση μέχρι 3,49% – 250 ευρώ / 94.000 συνταξιούχοι

Τα 200 ευρώ θα λάβουν 33.000 συνταξιούχοι με άθροισμα σύνταξης από 1100 ευρώ έως 1600 και έχουν πάρει αύξηση έως 3,49% και επιπλέον 125.000 που έχουν άθροισμα έως 1100 ευρώ και είδαν αύξηση από 3,5% έως 6% θα πάρουν 200 ευρώ.