Από αύριο σε ισχύ το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

 Από αύριο σε ισχύ το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Όπως είχε ενημερώσει στις 27 Ιανουαρίου ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), η ημερομηνία ισχύος του νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων που αρχικά είχε ορισθεί από το υπουργείο Υγείας για τα φαρμακεία από τις 30.1.2023, μετατέθηκε με νεότερη απόφαση για τις 13.2.2023.

Ρούλα Σκουρογιάννη

Αύριο, Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, λοιπόν, θα τεθούν σε ισχύ οι νέες τιμές φαρμάκων και αυτό είναι πλέον εφικτό αφού πρόσφατα και έγκαιρα το υπουργείο Υγείας προχώρησε στη συγκρότηση και στον ορισμό μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΕΑΑΦΑΧ ή Επιτροπή Αξιολόγησης), προαπαιτούμενο για να έχουμε νέα θετική λίστα.

Η θητεία της ΕΑΑΦΑΧ έληξε στις 12 Ιανουαρίου 2023 αλλά έλαβε ολιγοήμερη παράταση για να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023. Η Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό των μελών της ΕΑΑΦΑΧ έγινε την 1η Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, δόθηκε παράταση δύο εβδομάδων, με απόφαση του υπουργού Υγείας, Θ. Πλεύρη, στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων ώστε να είναι δυνατή η έγκριση και ένταξη στο ΔΤΦ και των νέων σκευασμάτων.

Όπως ορίζει ο νόμος, αν δεν υπάρχει διορισμένη Επιτροπή Αξιολόγησης δεν μπορεί να δοθεί τελική έγκριση από τον υπουργό Υγείας για την αποζημίωση φαρμάκων (ακόμα και όσων έχουν λάβει τιμή) και έτσι δεν θα μπορούν αυτά να είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία, καθώς δε θα έχει τελική έγκριση η αποζημίωσή τους.

Η νέα σύσταση της ΕΑΑΦΑΧ

Πρόεδρος της 11μελούς Επιτροπής παραμένει η Φλώρα Μπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Αντιπρόεδρο τον Δημήτριο Βλαχάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Γενετικής, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα υπόλοιπα 9 μέλη της επιτροπής είναι τα ακόλουθα: Στεφανάκη Χαρίκλεια, Μαρίνος Γεώργιος, Μπενέκου Αικατερίνη, Κορμεντζά Ειρήνη-Βασιλική, Αμπατζίδου Μαρία, Σερβιτζόγλου Μαρίνα, Χαντζάρας Αθανάσιος, Κανή Χαρίκλεια και Πρινέα Ευφροσύνη.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης (με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων – Ε.Ο.Φ.) επικουρείται στο έργο της από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες – αξιολογητές. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται η Λίγγρη Δήμητρα, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, Τμήμα Νομικών Υποθέσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να συμμετέχει το εκάστοτε τακτικό μέλος της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση που έχει διορίσει η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency), χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και ένας εκπρόσωπος από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί ζητημάτων τεχνικής υποστήριξης. Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής.

Ανασυγκροτήθηκε και η Γραμματεία της ΕΑΑΦΑΧ

Παράλληλα με τη νέα σύνθεση της ΕΑΑΦΑΧ, ανασυγκροτήθηκε επίσης η Γραμματεία της Επιτροπής Αξιολόγησης, με 4 μέλη γραμματείς (Μαργέτης Αθανάσιος, Κωνσταντίνου Ειρήνη, Σταμούλη Ασημίνα και Σαμαρά Αγγελική) με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Με την ισχύ, από αύριο 13 Φεβρουαρίου, του νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων θα τεθούν σε ισχύ και οι νέες τιμές φαρμάκων και παράλληλα θα είναι εφικτή και η συνταγογράφηση όλων όσων έχουν εγκριθεί με αποφάσεις της Επιτροπής.  

Ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας στις 3 Φεβρουαρίου, ενημέρωνε ότι «αναρτήθηκε ο Θετικός Κατάλογος» και έτσι θα είναι διαθέσιμα και αποζημιούμενα δεκάδες νέα φαρμακευτικά σκευάσματα.