Η… εικονική αύξηση μισθών – Γιατί η άνοδος του κατώτατου μισθού δεν θα περάσει ποτέ στη μισθολογική αλυσίδα (Παραδείγματα)

 Η… εικονική αύξηση μισθών – Γιατί η άνοδος του κατώτατου μισθού δεν θα περάσει ποτέ στη μισθολογική αλυσίδα (Παραδείγματα)

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ αιτία των χαμηλών μισθών είναι η απουσία κλαδικών συμβάσεων που καθίστανται υποχρεωτικές. Σήμερα οι εν ενεργεία κλαδικές συμβάσεις δεν υπερβαίνουν τις 13 και καλύπτουν το 24% των Ελλήνων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα έναντι 70% που ισχύει κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Στο μεταξύ ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την αύξηση κατώτατου μισθού και θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο με τον υπουργό Εργασίας να εισηγείται στο υπουργικό συμβούλιο τον νέο κατώτατο μισθό.

Τα τρία σενάρια αύξησης του κατώτατου τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι των κοινωνικών εταίρων είναι τα εξής:

  • Αύξηση κατά 5,5% ώστε ο κατώτατος να φθάσει στα προμνημονιακά επίπεδα του 751 ευρώ
  • Αύξηση κατά 6% της τάξης ώστε ο βασικός μισθός να οδηγηθεί στο επίπεδο των 756 ευρώ.
  • Αύξηση κατά 7% – 8% .Σε αυτή την περίπτωση ο μισθός θα αυξηθεί κατά 50 – 57 ευρώ και θα φτάσει στα 763 – 770 ευρώ

Εκπρόσωποι των εργοδοτών επισημαίνουν ότι είναι αδύνατον μέσα σ΄ αυτό το ρευστό περιβάλλον κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους να δοθούν αυξήσεις που θα ενσωματώνουν ολόκληρο τον πληθωρισμό. Επιπλέον μια μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού θα ανατροφοδοτούσε τον πληθωρισμό και θα έβαζε σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας.

Πάντως η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού στην οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός στη χθεσινή του συνέντευξη Τύπου («θα είναι μια σημαντική αύξηση, που δεν θα υπονομεύσει όμως την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων») θα σημαίνει παράλληλα και μια… εικονική αύξηση του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα της τάξης του 3-4% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Εδικότερα για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του κατώτατου μισθού, ο μέσος μισθός ανά εργαζόμενο αυξάνεται κατά 0,44 της ποσοστιαίας μονάδας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

  • αν έχουμε αύξηση του κατώτατου στο 7,75% το 2023, ο μέσος μισθός θα πρέπει να αυξηθεί κατά 3,41%.
  • αν έχουμε αύξηση κατά 9,9% του βασικού μισθού το 2023. ο μέσος μισθός θα πρέπει να αυξηθεί κατά 4,35%.

Μισθός 1.000 ευρώ θα πρέπει να αυξηθεί 43,5 ευρώ = 1.043 ευρώ (στο δεύτερο σενάριο)
Μισθός 1.200 ευρώ θα πρέπει να αυξηθεί 52,2 ευρώ = 1.252 ευρώ (στο δεύτερο σενάριο)

  • Όμως αν ο μισθωτός δεν καλύπτεται από κλαδική σύμβαση και ο μισθός του κανονίζεται από ατομική σύμβαση και είναι – για παράδειγμα – άνω των 800 ευρώ δεν υπάρχει καμία υποχρέωση του εργοδότη για αύξηση λόγω αύξησης του κατώτατου.

Αν για παράδειγμα ο μισθός είναι 1.000 ευρώ και η ατομική σύμβαση κανονίζεται με βάση τον κατώτατο – ο εργοδότης πληρώνει 713 βασικό μισθό και 287 ευρώ οικειοθελή παροχή. Με την αύξηση του κατώτατου στα 785 – για παράδειγμα – μειώνεται αντίστοιχα η οικειοθελής παροχή κατά 72 ευρώ στα 215 ευρώ και ο τελικός μισθός παραμένει 1.000 ευρώ.