Μισθός: Πέμπτη από το τέλος η Ελλάδα στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία- Τα στοιχεία της Eurostat

 Μισθός: Πέμπτη από το τέλος η Ελλάδα στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία- Τα στοιχεία της Eurostat

Η αναγγελία από τον πρωθυπουργό της επίσπευσης της αύξησης στον κατώτατο μισθό (στα 751 ευρώ, πιθανότατα, δηλαδή εκεί που βρισκόταν το 2012) προκάλεσε συζητήσεις για τον χρόνο των εκλογών. Συζητήθηκε λιγότερο η πραγματική εικόνα των μισθών στη χώρα που, σύμφωνα με ένα νέο δείκτη της Eurostat, την φέρνει στην πέμπτη θέση από το τέλος στην Ευρώπη με κριτήριο το μέσο εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Είναι ένας νέος δείκτης της Eurostat, τα στοιχεία είναι για το 2021, τα επεξεργάστηκε και τα έδωσε προσφάτως στη δημοσιότητα, αναφέρονται στο μέσο, σταθμισμένο για πλήρη εργασία, ετήσιο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Το υψηλότερο ετήσιο εισόδημα ήταν στο Λουξεμβούργο (72.000 ευρώ) με δεύτερη τη Δανία (63.300) και τρίτη την Ιρλανδία (50.300). Στην τελευταία θέση η Βουλγαρία (10.300 ευρώ), προτελευταία η Ουγγαρία (12.600), η Ελλάδα στην πέμπτη θέση από το τέλος.

Το 2021, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους υπαλλήλους στην ΕΕ ήταν 33.500 ευρώ. Η Eurostat δημοσιεύει αυτόν τον δείκτη για πρώτη φορά.

Η οδηγία για τη μπλε κάρτα ορίζει τη χρήση αυτού του δείκτη για τον προσδιορισμό του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και τη χορήγηση αδειών εργασίας σε εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης. Η Οδηγία στοχεύει στην προσέλκυση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης στην ΕΕ υπό πιο ευέλικτους όρους εισδοχής, με ενισχυμένα δικαιώματα και τη δυνατότητα ευκολότερης μετακίνησης σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ για τους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ.  

Ο δείκτης βασίζεται σε συνδυασμό εθνικών λογαριασμών και δεδομένων Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (LFS) . Προσαρμόζεται εκφράζοντας τους μισθούς μερικής απασχόλησης ως ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης.

Γράφημα ράβδων: Μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης ανά εργαζόμενο το 2021, σε €, στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Πηγή δεδομένων: nama_10_fte

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ο υψηλότερος μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2021 καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (72.200 ευρώ), ακολουθούμενο από τη Δανία (63.300 ευρώ) και την Ιρλανδία (50.300 ευρώ). Εν τω μεταξύ, οι χαμηλότερες τιμές του δείκτη καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (10.300€), στην Ουγγαρία (12.600€) και στη Ρουμανία (13.000€).