Οικόπεδα και αυθαίρετα για εκλογική χρήση;- Τρεις ρυθμίσεις για νομιμοποιήσεις εξπρές

 Οικόπεδα και αυθαίρετα για εκλογική χρήση;- Τρεις ρυθμίσεις για νομιμοποιήσεις εξπρές

Εν μέσω αρνητικού κλίματος για την κυβέρνηση (όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις) σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών -μόνο το 18% πιστεύει, σύμφωνα με την Alco, πως ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις-, την ακρίβεια, και τους πλειστηριασμούς, ιδιαίτερα μετά τις εικόνες αγριότητας στο σπίτι της Ιωάννας Κολοβού, η κυβέρνηση προχωρά σε τρεις ρυθμίσεις που…μυρίζουν εκλογές.

Όπως επισημαίνει και το KREPORT, με συνοπτικές διαδικασίες νομιμοποιούνται αυθαίρετα σε δάση και πυροδοτείται μια νέα επέλαση της αυθαίρετης δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές, στα νησιά και όλη την ελληνική επικράτεια. Η ιστορία επαναλαμβάνεται -όπως κάθε φορά που μυρίζει (άσκημα) εκλογές. Τρεις οι ρυθμίσεις προς άγραν πελατών:

Πρώτη: Χθες ανακοινώθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι θα κατατεθεί (ίσως και σήμερα) ρύθμιση με την οποία θα μπορούν να οικοδομούνται οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές, με διαδικασίες εξπρές, χωρίς προέγκριση οικοδομικής άδειας και αρχιτεκτονική μελέτη, μόνο με το τοπογραφικό και το συμβόλαιο κτήσης του οικοπέδου. Η απλοποίηση των διαδικασιών έγινε για να προλάβουν όλοι οι «πελάτες», μια κι η προθεσμία που είχε δοθεί λήγει στις 9 Δεκεμβρίου.

Δεύτερη: Ήδη τρέχει μια ρύθμιση για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις. Το μόνο που απαιτείται είναι μια αίτηση και ένα παράβολο αξίας 250 ευρώ, για να ξεκινήσει η διαδικασία νομιμοποίησης.

Τρίτη: Προαναγγέλθηκε ότι τις επόμενες μέρες κατατίθεται μια δεύτερη νομοθετική ρύθμιση για την νομιμοποίηση εκείνων των αυθαιρέτων που δεν έχουν οποιαδήποτε άδεια είτε έχουν γίνει σοβαρές παρεκκλίσεις από τις οικοδομικές τους άδειες.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που θα νομιμοποιήσουν εκατοντάδες χιλιάδες αυθαίρετα (μόνο η τελευταία ρύθμιση εκτιμάται ότι αφορά 262.000 αυθαίρετα) και θα ανοίξουν τον δρόμο να κτιστούν δεκάδες χιλιάδες σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε περιοχές δηλαδή που δεν έχει προηγηθεί πολεοδομικός σχεδιασμός. Είναι η επανάληψη της ίδιας συνταγής με την οποία χτίστηκε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, που έφτιαξε το Μάτι, τη Μάνδρα, την Αγία Πελαγία στην Κρήτη, περιοχές που καίγονται ή πλημμυρίζουν, όπου χάνονται άνθρωποι και καταστρέφονται περιουσίες. Λες και ήταν χτες -αλλά, τώρα, σε συνθήκες κλιματικής κρίσης…

Δείτε τις ρυθμίσεις:

Νομοθετική πρωτοβουλία για την Εκτός Σχεδίου Δόμηση

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2022

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει, ότι πρόκειται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή για ψήφιση διάταξη, με την οποία θα επιλυθούν προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα και στους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, σχετικά με τις αλλαγές που έχει ήδη νομοθετήσει για την κατάργηση των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση.

 Η Κυβέρνηση υλοποιεί ήδη τη δέσμευσή της για προώθηση του ολοκληρωμένου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στη χώρα, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης μέσα και από τις πολιτικές για τη δόμηση, τον σχεδιασμό και την προστασία της φύσης, με βάση τις συνταγματικές πρόνοιες. Παράλληλα επενδύει στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, με παράλληλη ενίσχυση του επιτελικού ρόλου του κράτους και των ελεγκτικών μηχανισμών της δόμησης.

Με την προς ψήφιση διάταξη δεν μεταβάλλεται η ημερομηνία ορόσημο της 9ης Δεκεμβρίου 2022 για τις παρεκκλίσεις δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς η Κυβέρνηση παραμένει αταλάντευτη στην επιλογή της κατάργησης των παρεκκλίσεων δόμησης μετά την ανωτέρω ημερομηνία. Η επιλογή αυτή αποτελεί συμμόρφωση με τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, ενώ παράλληλα εισάγει μια μεταρρύθμιση που άργησε πολύ και την οποία έχει ανάγκη η Ελλάδα, προς αποφυγή δραματικών αλλαγών στον χαρακτήρα του συνόλου του εξωαστικού χώρου και περαιτέρω δυσμενών επιπτώσεων στο φυσικό, οικιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Ωστόσο, αναγνωρίζοντας, ότι έχουν δημιουργηθεί πρακτικά προβλήματα από την εφαρμογή της, προωθούνται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τους πολίτες, τους μηχανικούς και τη διοίκηση να ολοκληρώσουν το έργο τους και τους σχεδιασμούς τους.

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη για να διατηρήσουν την οικοδομησιμότητά τους, γήπεδα κατά παρέκκλιση άρτια θα έπρεπε μέχρι και την 9.12.2022 να έχει εκδοθεί προέγκριση οικοδομικής άδειας.

Η Κυβέρνηση λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις μεταβολές που έχουν επέλθει στην διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, οι οποίες θεσμοθετήθηκαν μεταγενέστερα της ανωτέρω πρόβλεψης, όπως επί παραδείγματι της προαιρετικότητας της προέγκρισης οικοδομικών αδειών, όσο και του ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασιών που έχει επέλθει στις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας λόγω της σημαντικής αύξησης υποβολών προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, αναμένεται να προωθήσει προς θεσμοθέτηση ρύθμιση προς διασφάλιση των ιδιοκτητών.

Η προς θεσμοθέτηση νομοθετική ρύθμιση θα παρέχει τη δυνατότητα για τις περιπτώσεις γηπέδων κατά παρέκκλιση άρτιων στις εκτός σχεδίου περιοχές για τις οποίες έως και την 9η.12.2022 δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, να δύνανται να οικοδομηθούν, εάν οι πολίτες μέσω των μηχανικών τους έως και την 9η.12.2022:

  • Είτε υποβάλουν αίτηση για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, εφόσον βεβαίως αυτή έχει πληρότητα ως προς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και μελέτες, ως αυτά εκ του νόμου καθορίζονται. Διευκρινίζεται ότι για την διάρκεια ισχύος της εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις ως ισχύουν.
  • Είτε υποβάλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης συνοδευόμενο από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η εναλλακτική αυτή δυνατότητα προβλέφθηκε δεδομένου, ότι πλέον η προέγκριση οικοδομικής άδειας έχει καταστεί προαιρετική. Ωστόσο για αυτές τις περιπτώσεις χρήση της βεβαίωσης όρων δόμησης που θα εκδοθεί, θα μπορεί να γίνει μόνο μέχρι και την 30.9.2023, καθώς έως και την ημερομηνία αυτή είτε θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για έκδοση οικοδομικής αδείας είτε προέγκρισης.

Με βάση τα ανωτέρω, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται κατά το στάδιο της προέγκρισης η υποβολή καμίας έγκρισης φορέα, υπηρεσίας ή συλλογικού οργάνου, λόγω της θέσης του έργου, της φύσης του, της χρήσης του ή των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του. Ομοίως, δεν απαιτείται η υποβολή εγκρίσεων φορέων, υπηρεσιών ή συλλογικών οργάνων για τη λήψη της βεβαίωσης όρων δόμησης. Το σύνολο των απαιτούμενων εγκρίσεων υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα αδειών κατά το στάδιο της έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις για τον χρόνο ισχύος των οικοδομικών αδειών και των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών του ν. 4495/2017, όπως ισχύει. Επίσης σημειώνεται ότι οι όλες οι διαδικασίες για την έκδοση των ως άνω πράξεων εκτελούνται, διεκπεραιώνονται και ελέγχονται ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα eadeies.

Τονίζεται ότι η κατάργηση της έννοιας της εκτός σχεδίου δόμησης αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που υλοποιείται ήδη, μέσω:

–                      Της κατάργησης των παρεκκλίσεων δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές με τις προβλέψεις του νόμου 4759/2020, με ημερομηνία ορόσημο την 9η Δεκεμβρίου 2022

–                      Της εφαρμογής για πρώτη φορά σε όλη σχεδόν τη χώρα ενός τεράστιου προγράμματος πολεοδομικού σχεδιασμού, του προγράμματος εκπόνησης Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», με την ολοκλήρωση του οποίου το 70% σχεδόν της χώρας θα αποκτήσει σχεδιασμό πρώτου επιπέδου με χρήσεις γης, καταργώντας πρακτικά την έννοια της εκτός σχεδίου περιοχής.

ΥΠΕΝ: λύσεις για αυθαίρετα κατηγορίας 5 και μεταβιβάσεις σε πολυκατοικίες

-«Ερχόμαστε να καλύψουμε αυτή την εκκρεμότητα, διότι είναι ανάγκη όχι μόνο τα δημόσια αλλά και για τα ιδιωτικά κτίρια τα οποία δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ούτε να αναβαθμιστούν ενεργειακά», είπε ο υφυπουργός ΠΕΝ ανακοινώνοντας ότι θα κατατεθεί στη Βουλή ρύθμιση για τα αυθαίρετα κατηγορίας 5, (όσα κτήρια δεν έχουν άδεια ή έχουν  άδεια και υπερβάσεις στο ύψος πάνω από 20% ή υπερβάσεις δόμησης πάνω από 40%).

-«Αυτή τη στιγμή πλην ορισμένων περιπτώσεων δεν υπάρχει δυνατότητα τακτοποιήσεις για τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5. Θα περάσουμε ρύθμιση, όπου θα επανέλθει το δικαίωμα τακτοποίησης για την κατηγορία 5  αυθαιρέτων, για να κλείσουμε μία εκκρεμότητα που έχει δημιουργήσει πολλές παρενέργειες» είπε ο κ Ταγαράς και  ανέφερε ως ενδεικτικό παράδειγμα: «Δήμος από τη Βόρεια Ελλάδα έχει 14 αυθαίρετα κατηγορίας 5 από τα οποία τα 11 είναι σχολεία και το ένα κτίριο πρώην δημαρχείο. Θέλει να κάνει ενεργειακή αναβάθμιση και δεν μπορεί».

Προβλήματα στις μεταβιβάσεις

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς κατά την εισηγητική ομιλία του στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή Κρίση και Ακίνητη Ιδιοκτησία» που διοργάνωσε η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας σε συνεργασία με την ΠΟΜΙΔΑ στο πλαίσιο του 25ου Forum Ανάπτυξης 2022 στην Πάτρα έθεσε τέσσερα θέματα που προκαλούν προβλήματα στις δικαιοπραξίες για οριζόντιες ιδιοκτησίες πολυκατοικιών, τα οποία είναι:

1.Δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας όταν κατά την τακτοποίηση με το ν. 4495/2017 διαπιστώνεται διαφορά στην επιφάνεια.

2.Η απόκλιση των διαστάσεων οριζόντιας ιδιοκτησίας έως 2% συνολικά από την κάτοψη της σχετικής πράξης σύστασης, να μην απαιτεί τροποποίησή της.

3.Δυνατότητα μονομερούς κατάργησης του δικαιώματος «υψούν» στις υφιστάμενες πολυκατοικίες.

4.Επίλυση του προβλήματος των άκυρων θέσεων στάθμευσης με χιλιοστά στην πυλωτή πολυκατοικιών.

Ο υφυπουργός ΠΕΝ κατά την ομιλία του είπε ότι τα θέματα αυτά, που έχουν προκύψει από την εφαρμογή πολεοδομικών και ιδιοκτησιακών ρυθμίσεων του παρελθόντος, εξετάζονται και στόχος είναι να υπάρξουν νομοθετικές λύσεις σύμφωνα και με τις προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ.

Πολεοδομικές ανακοινώσεις

-«Βάζουμε τάξη στον χώρο με κανόνες και αρχές δικαίου, καλύπτοντας ένα διαχρονικό κενό» ανέφερε ο Νίκος Ταγαράς και  μίλησε για ένα «πλέγμα σχεδιασμού για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή»,  εφόσον «για πρώτη φορά θα ενταχθούν σε μια ενιαία βάση δεδομένων, Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για προστατευόμενες περιοχές, κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες, για να κλείσουν πληγές που αφορούν χαρακτήρα μορφή (δασικό, αγροτικό) και ιδιοκτησιακά δικαιώματα (δημοσίου, ιδιώτη). Στόχος είναι να φθάσουμε στο σημείο ώστε όποιος θέλει να πάρει μια πληροφορία για το ακίνητό του, ολόκληρη και ασφαλή για να την αξιοποιήσει προς όφελός του».

-«Το έλλειμμα αυτού του σχεδιασμού μας στέρησε επενδυτικές ευκαιρίες, χρηματοδοτήσεις, θέσεις εργασίας και εισόδημα που τόσο έχουμε ανάγκη», πρόσθεσε ο κ. Ταγαράς

Νομοσχέδιο για αναπλάσεις

Ο κ. Ταγαράς από το βήμα του συνεδρίου ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμο νέο νομοσχέδιο για τις αναπλάσεις διατηρητέων και εγκαταλελειμμένων κτηρίων, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για σημαντικά έργα αισθητικής αναβάθμισης και άρσης της επικινδυνότητας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 450 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και ήδη εντάσσονται έργα ανάδειξης εμβληματικών κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ο Λαδόπουλος στην Πάτρα που έχει ήδη ενταχθεί σε ΣΔΙΤ, ενώ όπως είπε, εξελίσσονται πρωτοφανείς επενδύσεις σ’ όλη τη χώρα.

Νέα ΤΠΣ και ΕΠΣ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υφυπουργός ΠΕΝ στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία υλοποιούνται σε 220 Δήμους της χώρας στο 70% της επικράτειας  και με προϋπολογισμό πάνω από 400 εκατομμύρια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

– «Ερχόμαστε με ασφάλεια δικαίου να καλύψουμε όλες τις εκκρεμότητες με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, καθορίζοντας χρήσεις γης, όρους δόμησης με κυκλοφοριακές μελέτες και μελέτες περιβαλλοντικών και τεχνολογικών καταστροφών, με οριοθετήσεις ρεμάτων,  να βάλουμε τάξη και να καθορίσουμε στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή», ανέφερε. Ανακοίνωσε πως το 40% θα έχει συμβασιοποιηθεί έως το τέλος του έτους και μέχρι τον επόμενο Μάρτιο θα καλυφθεί το 100% των Σχεδίων και όλα αυτά ακολούθως θα εγκριθούν με Προεδρικά Διατάγματα.

-«Θα εγκριθούν το κάθε ένα ΤΠΣ και ΕΠΣ με προεδρικό διάταγμα. Θα ξέρει ο κάθε πολίτης και ο κάθε επενδυτής τι μπορεί να κάνει και που, ώστε να μπει τάξη στο χώρο», είπε ο υφυπουργός

Ο ίδιος σημείωσε ότι παράλληλα προωθούνται οι μελέτες για την αναγνώριση οδών, αναφέροντας ότι «είναι κρίσιμο θέμα, που σχετίζεται με την οικοδομησιμότητα γηπέδων και για το οποίο υπάρχουν νομικά θέματα και εδώ και ένα αιώνα είναι πρόβλημα που δεν έχει επιλυθεί».

Προωθούνται επίσης οι μελέτες για Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή σε μεγάλες πόλεις (Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλο),  ώστε να ενεργοποιηθεί η μεταφορά συντελεστή δόμησης μέσω της τράπεζας γης και να μην χάνονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Οριοθέτηση οικισμών

Αντιμετωπίζεται το θέμα της οριοθέτησης οικισμών, που κατέπεσαν στο ΣτΕ (στο Πήλιο, Ρέθυμνο και πολλές άλλες περιοχές) προκειμένου να λυθούν προβλήματα οικοδόμησης αλλά και μεταβιβάσεων ακινήτων. Οι οικισμοί αυτοί οριοθετούνται με νέα κριτήρια.