ΔΝΤ: Ακόμη πιο ζοφερή η εικόνα της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης

 ΔΝΤ: Ακόμη πιο ζοφερή η εικόνα της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης

Το ΔΝΤ υπενθυμίζει ότι στο τελευταίο World Economic Outlook , του Οκτωβρίου, αναθεώρησε επί τα χείρω την πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη για το επόμενο έτος στο 2,7%, υπογραμμίζοντας ότι χώρες που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής θα συρρικνωθούν κατά τη διάρκεια ενός μέρους αυτού ή του επόμενου έτους.

Μάλιστα στην τελευταία έκθεση που ετοιμάστηκε για την Ομάδα των Είκοσι , οι πρόσφατοι δείκτες υψηλής συχνότητας επιβεβαιώνουν ότι οι προοπτικές είναι ακόμα πιο ζοφερές.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά στο IMFBlog ο Tryggvi Gudmundsson, οικονομολόγος στο Τμήμα Ερευνών του ΔΝΤ, το Διάγραμμα της Εβδομάδας δείχνει ότι, υπήρξε μια σταθερή επιδείνωση τους τελευταίους μήνες για τους δείκτες διαχειριστών αγορών που παρακολουθούν μια σειρά από οικονομίες της G20. Αυτά τα μέτρα, που βασίζονται σε έρευνες, μετρούν τη δυναμική της δραστηριότητας της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επισημαίνει ότι η κατάσταση είναι ακόμα πιο ζοφερή από ό,τι είχε προβλεφθεί τον περασμένο μήνα. Οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης αντιμετωπίζουν ένα μοναδικό μείγμα αντίθετων ανέμων: εισβολή Ρωσίας στην Ουκρανία, αυξήσεις επιτοκίων για τον περιορισμό του πληθωρισμού παρατεταμένες επιπτώσεις της πανδημίας

Όπως δείχνει το διάγραμμα, τα στοιχεία για έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών της G20 έχουν πέσει από την αναπτυξιακή περιοχή που ήταν νωρίτερα φέτος, σε επίπεδα που σηματοδοτούν συρρίκνωση. Αυτό ισχύει τόσο για τις προηγμένες όσο και για τις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς, υπογραμμίζοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα της επιβράδυνσης, τονίζει.

  • Επίσης, περιγράφοντας ένα τοπίο «ηρεμίας πριν από την καταιγίδα» ο αναλυτής του ΔΝΤ, αναφέρει ότι ενώ οι ανακοινώσεις του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για το τρίτο τρίμηνο εξέπληξαν ανοδικά σε ορισμένες μεγάλες οικονομίες, οι ανακοινώσεις PMI του Οκτωβρίου δείχνουν αδυναμία το τέταρτο τρίμηνο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Στην Κίνα, τα συνεχιζόμενα lockdown της πανδημίας και ο προβληματικός τομέας των ακινήτων συμβάλλουν σε μια επιβράδυνση που μπορεί να φανεί όχι μόνο στα δεδομένα PMI αλλά και στις επενδύσεις, τη βιομηχανική παραγωγή και τις λιανικές πωλήσεις. Αυτό θα έχει αναπόφευκτα σημαντικό αντίκτυπο σε άλλες οικονομίες λόγω του μεγάλου ρόλου της Κίνας στο εμπόριο.

Ωστόσο, τονίζει ότι παρά τις αυξανόμενες ενδείξεις παγκόσμιας επιβράδυνσης, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα στον περιορισμό του πληθωρισμού, ο οποίος συμβάλλει σε μια κρίση κόστους ζωής, βλάπτοντας περισσότερο τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος και ευάλωτες ομάδες. Όπως τονίζει η έκθεση του ΔΝΤ μας για την G20, το περιβάλλον μακροοικονομικής πολιτικής είναι ασυνήθιστα αβέβαιο.

  • Προσθέτει επίσης, ότι η συνεχιζόμενη δημοσιονομική και νομισματική σύσφιξη είναι πιθανώς απαραίτητη σε πολλές χώρες για τη μείωση του πληθωρισμού και την αντιμετώπιση των ευπαθειών του χρέους – προβλέποντας περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής σε πολλές οικονομίες της G20 τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα, ιδίως σε τομείς ευαίσθητους στα συμφέροντα, όπως η στέγαση.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιες και οι αποδυναμωμένοι οικονομικοί δείκτες υποδεικνύουν περαιτέρω προκλήσεις. Ωστόσο, με προσεκτική πολιτική δράση και κοινές πολυμερείς προσπάθειες, ο κόσμος μπορεί να προχωρήσει προς μια ισχυρότερη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.