Το υπουργείο Δικαιοσύνης δίνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε υπερωρίες στους δικαστικούς υπαλλήλους

 Το υπουργείο Δικαιοσύνης δίνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε υπερωρίες στους δικαστικούς υπαλλήλους

Υπερωρίες 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ενέκρινε σύμφωνα με πληροφορίες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τους δικαστικούς υπαλλήλους σε όλη τη χώρα για την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022.

Η εξέλιξη αυτή δρομολογήθηκε μετά από προσωπική παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κωσταντίνου  Τσιάρα ο οποίος υπέβαλε τις σχετικές προτάσεις για τη μεταφορά των πιστώσεων που είχαν εξοικονομηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης.

 Η σχετική εισήγηση έγινε αποδεκτή από το   υπουργείο Οικονομικών, δεδομένου ότι η εξοικονόμηση των πόρων που διατίθενται προς τους δικαστικούς υπαλλήλους είναι αποτέλεσμα της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών του υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι από την μεταφορά των πιστώσεων δεν προκαλείται καμία πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση, ενώ ταυτόχρονα η υπερωριακή αμοιβή στους δικαστικούς υπαλλήλους συνιστά ένδειξη αναγνώρισης της σημαντικής συνεισφοράς τους στο δικαστικό σύστημα, το οποίο παραμένει υποστελεχωμένο.