ΟΑΣΑ: Έρχονται νέες ψηφιακές κάμερες για τις παραβιάσεις λεωφορειολωρίδων και ορίων ταχύτητας

 ΟΑΣΑ: Έρχονται νέες ψηφιακές κάμερες για τις παραβιάσεις λεωφορειολωρίδων και ορίων ταχύτητας

«Σαφάρι» για την παραβίαση των αποκλειστικών λωρίδων κίνησης λεωφορείων στην Αθήνα, αλλά και των ορίων ταχύτητας από ΙΧ και δίκυκλα σκοπεύει να ξεκινήσει ο ΟΑΣΑ. Για τον σκοπό αυτό θα προμηθευτεί 12 νέες, σύγχρονες ψηφιακές κάμερες και ισάριθμους θαλάμους υποδοχής για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων και την καταγραφή παραβάσεων ορίων ταχύτητας μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος βρίσκεται στον αέρα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Επίσης, ο Οργανισμός σκοπεύει να εγκαταστήσει δύο σταθμούς εργασίας σε αντίστοιχες Διευθύνσεις της Τροχαίας όπου θα γίνεται η επεξεργασία η έκδοση και η αποστολή των βεβαιώσεων παραβάσεων σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων (Α.Λ.Λ.) με τη μέθοδο αυτόματης λήψης φωτογραφιών.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική διακήρυξη, «η λειτουργία αυτών των συστημάτων έχει σκοπό την αυτόματη καταγραφή και βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και ειδικότερα την παραβίαση οχημάτων (IX, Δίκυκλα) που παραβιάζουν τις λεωφορειολωρίδες, χωρίς την παρουσία αστυνομικών ή άλλων εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων».

Η βεβαίωση και καταγραφή των παραβάσεων θα γίνεται με RADAR και ταυτόχρονη φωτογράφηση των οχημάτων και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 608.592 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Οι δώδεκα θέσεις, στις οποίες θα τοποθετηθούν οι ισάριθμες νέες κάμερες επιλέχθηκαν σε συνεργασία με την Τροχαία λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν δεδομένου ότι βρίσκονται σε κεντρικές λεωφόρους. Σε όλες τις θέσεις υπάρχουν εγκατεστημένες προειδοποιητικές πινακίδες.

Συγκεκριμένα οι νέες κάμερες πρόκειται να εγκατασταθούν ως εξής:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: 5 κάμερες

Λεωφόρος Κηφισίας: 1 κάμερα

Λεωφόρος Μεσογείων: 3 κάμερες

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: 3 κάμερες

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες εφαρμογής των μέσων διαχωρισμού των αποκλειστικών λωρίδων, με κίτρινη διαγράμμιση είχαν υλοποιηθεί από τον ΟΑΣΑ κατά την υλοποίηση των αποκλειστικών λωρίδων λεωφορείων (Α.Λ.Λ.) το διάστημα μεταξύ των ετών 1997 – 2007.

Η σχεδόν ανύπαρκτη αστυνόμευση σε συνδυασμό με τη μη λειτουργία των καμερών στους ειδικούς στύλους που έχουν εδώ και χρόνια τοποθετηθεί είναι δύο από τις βασικές αιτίες που το μέτρο των λεωφορειολωρίδων δεν «περπάτησε» στην Αθήνα.

Έτσι, ενώ το συνολικό δίκτυο των λωρίδων αποκλειστικής κίνησης λεωφορείων στην Αθήνα και τον Πειραιά μετράει περισσότερα από 52 χιλιόμετρα μήκους, «ενεργά» είναι ελάχιστα. Με εξαίρεση τις λεωφορειολωρίδες αντίθετης ροής (contra flow) όπως π.χ. της οδού Πανεπιστημίου, σχεδόν όλες οι υπόλοιπες παραβιάζονται λιγότερο ή περισσότερο καθημερινά.

Όσον αφορά στο μέτρο της καταγραφής με τις υπάρχουσες φωτογραφικές συσκευές των παρανόμως εισερχομένων οχημάτων σε αποκλειστικές λωρίδες, κατά τη διάρκεια του 2020 απεστάλησαν συνολικά 932 κλήσεις σε παραβάτες που εντοπίστηκαν μέσω του συστήματος των φωτογραφικών συσκευών. Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι εκείνη τη χρονιά ίσχυσαν για αρκετούς μήνες μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Το πρόστιμο για την παραβίαση λεωφορειολωρίδας ανέρχεται σε 200 ευρώ, ενώ σε περίπτωση στάθμευσης σε αυτήν, επιπλέον του προστίμου εισόδου, αφαιρούνται οι πινακίδες και απομακρύνονται τα οχήματα.

Ο ΟΑΣΑ θα παραδίδει στις Διευθύνσεις της Τροχαίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα κρυπτογραφημένο υλικό που θα λαμβάνεται από τις νέες ψηφιακές κάμερες προκειμένου τα αρμόδια όργανα να βεβαιώνουν και να αποστέλλουν τις παραβάσεις.

Το σύστημα ελέγχου ταχύτητας (ραντάρ – φωτογραφικής κάμερας) θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως τοποθετημένο σε στύλο-καμπίνα (θάλαμο) και θα ελέγχει την ταχύτητα όλων των διερχομένων οχημάτων. Το όχημα που παραβιάζει την λεωφορειολωρίδα θα καταγράφεται και θα αποτυπώνεται στην φωτογραφία.

Επίσης, στη φωτογραφία θα εμφανίζεται

H ταχύτητα κίνησης,

Tο σημείο/λωρίδα της παράβασης,

H κατεύθυνση,

H ημερομηνία,

H ώρα καθώς επίσης και κάθε στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την τεκμηρίωση της παράβασης.

Η παράβαση θα καταγράφεται σε φωτογραφία μέσω ειδικής έγχρωμης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού επιβατικών (Ι.Χ.) και φορτηγών.

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης από το ραντάρ η τοπική μονάδα ελέγχου θα λαμβάνει τις εξής πληροφορίες από τον αισθητήρα ταχύτητας: τον τύπο του οχήματος (για οχήματα που απομακρύνονται από την συσκευή), την ταχύτητα του οχήματος και τη λωρίδα παράβασης (για οχήματα που απομακρύνονται από την συσκευή). Η ελάχιστη συχνότητα φωτογράφησης θα είναι τουλάχιστον 2 λήψεις ανά δευτερόλεπτο.

Εικονικός βοηθός – νέες έρευνες ικανοποίησης επιβατών – Ξανά μυστικοί επιβάτες

Στο μεταξύ ψηφιακό βοηθό αποκτά ο ΟΑΣΑ με σύμβαση που υπέγραψε πριν λίγες ημέρες για το έργο της εικονικής υποβοήθησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, προϋπολογισμού 12.400 ευρώ.

Το εργαλείο υποβοήθησης της επικοινωνίας των πολιτών θα βασίζεται σε σύγχρονους αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης (machine learning) και επεξεργασία γραπτής φυσικής γλώσσας (natural language processing).

Πρόκειται για ένα σύστημα αυτοματοποιημένων ερωταπαντήσεων και ευφυές πρόγραμμα ψηφιακού διαλόγου που αλληλοεπιδρά με τον χρήστη καταλαβαίνοντας και απαντώντας στα σχόλια και στις ερωτήσεις που τίθενται σε γραπτή φυσική γλώσσα, προωθώντας τη διαδραστική και άμεση επικοινωνία. Ο εικονικός βοηθός (virtual assistant) θα υποστηρίζει ελληνικά, αγγλικά και greeklish.

Ο εικονικός βοηθός θα… μαθαίνει ώστε να μπορεί να γίνεται «έξυπνος» αυτόματα κατά τη χρήση (δυνατότητα self-Learning) και αρχικά θα μπορεί να εξυπηρετήσει 50 – 55 ερωτήσεις που θα δοθούν από τον ΟΑΣΑ, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για απεριόριστη προσθήκη ερωτημάτων.

Ο Οργανισμός στη συνέχεια θα μπορεί να εισάγει νέες κατηγορίες ερωτήσεων και τμήματα διαλόγου οποτεδήποτε κρίνει απαραίτητο, ενώ μέσω αυτού του συστήματος θα μπορεί να εξυπηρετήσει διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας (web, Facebook messenger και Viber).

Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα μετάβασης σε live chat. O live human agent θα μπορεί να έχει την πλήρη εικόνα των διαλόγων που έχουν προηγηθεί. Για το σκοπό αυτό μάλιστα ο ανάδοχος θα εκπαιδεύσει 5 – 10 υπαλλήλους.

Μετά το πρώτο έτος υποστήριξης, το κόστος συντήρησης ορίζεται σε έως 9.000 ευρώ ανά έτος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών αυτών, θα γίνεται ξεχωριστή σύμβαση ανά έτος.

Στο μεταξύ ο ΟΑΣΑ προχωρεί σε νέες έρευνες ικανοποίησης επιβατών και μυστικού επιβάτη. Η σχετική σύμβαση ύψους 36.952 ευρώ, υπεγράφη εκ νέου με την εταιρία GLOBAL LINK INTERNATIONAL.

Ο Οργανισμός έχει διενεργήσει και στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχες έρευνες χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει έως τώρα κάποια συμπεράσματα.

Η έρευνα ικανοποίησης των επιβατών θα γίνει σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας (λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, τραμ, αστική ζώνη προαστιακού) με τη χρήση ερωτηματολογίου και με στόχο την αποτύπωση της ικανοποίησης των επιβατών αναφορικά με το παρεχόμενο συγκοινωνιακό έργο, τα εισιτήρια, το τηλεφωνικό κέντρο 11185 του ΟΑΣΑ, την εφαρμογή ΟΑΣΑ Telematics και τις ιστοσελίδες του ομίλου (ΟΑΣΑ, ΣΤΑ.ΣΥ και Ο.ΣΥ). Η έρευνα θα διεξαχθεί σε τυχαίο δείγμα 1.500 χρηστών των ΜΜΜ.

Το δεύτερο σκέλος της σύμβασης αφορά την έρευνα μυστικού επιβάτη σε όλα τα Μέσα ως προς τα εξής οκτώ κριτήρια:

Διαθεσιμότητα

Προσβασιμότητα

Χρόνος Μετακίνησης

Πληροφόρηση

Εξυπηρέτηση πελατών

Άνεση

Ασφάλεια

Επίδραση στο Περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της έρευνας, όπως έχει γράψει και στο παρελθόν το «ethnos.gr», θα αξιολογηθούν ενδεικτικά ο προγραμματισμός των δρομολογίων, η διάρκειά τους. Η αξιολόγηση της στάσης ή του σταθμού, η επιβίβαση, οι εσωτερικοί χώροι, ο οδηγός, τα μέτρα για τον κορονοϊό και οι συνθήκες αποβίβασης.

Συνολικά θα γίνουν 1.000 αξιολογήσεις από υπαλλήλους του αναδόχου, οι οποίοι θα επιβιβάζονται στα μέσα παριστάνοντας τους επιβάτες σε προκαθορισμένα δρομολόγια των ΜΜΜ Αθήνας και Πειραιά που θα υποδειχθούν από τον ΟΑΣΑ και συγκεκριμένα:

Λεωφορεία: 200 αξιολογήσεις

Τρόλεϊ: 200 αξιολογήσεις

Ηλεκτρικός (γραμμή 1): 200 αξιολογήσεις

Μετρό γραμμή 2 & 3: 200 αξιολογήσεις (100 ανά γραμμή)

ΤΡΑΜ: 200 αξιολογήσεις.

Σχετικά Άρθρα