Δημήτρης Μαύρος (MRB HELLAS)/Αυτοδυναμίες και Συνεργασίες – Διχασμός

 Δημήτρης Μαύρος (MRB HELLAS)/Αυτοδυναμίες και Συνεργασίες – Διχασμός

«Οι συνεργασίες μοιάζουν απαραίτητες σε επίπεδο μαθηματικών», τονίζει ο Δημήτρης Μαύρος στο άρθρο στο libre εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους έχει καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα.

  • Επικαλούμενος έρευνες τονίζει ότι το «εκλογικό σώμα μοιάζει περίπου διχασμένο» σχετικά με τις προτιμήσεις του στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ή στις κυβερνήσεις συνεργασίας. 

Ο ίδιος θεωρεί εξίσου σημαντικό όμως το πολιτικό μας σύστημα «να τοποθετηθεί συγκεκριμένα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν οι Έλληνες αυτόν τον χειμώνα και ίσως και τους επόμενους». Γιατί προφανώς αυτό θα μετρήσει και στην κρίση των ψηφοφόρων. 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Δημήτρης Μαύρος
Γενικός διευθυντής της MRB Hellas

Το δεύτερο κόμμα ξέροντας από την εποχή της κυβερνητικής του θητείας ότι μια αυτόματη εναλλαγή στην εξουσία με το σημερινό πρώτο κόμμα είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη, καθώς ιστορικά σπανίως συμβαίνει, φρόντισε με δέλεαρ την Δημοκρατία, να ψηφίσει την Απλή Αναλογική πριν «πέσει».

Και νά’ μαστε λοιπόν επτά μήνες πριν τις εκλογές αντί να ασχολούμαστε με τα προβλήματα των πολιτών του Τόπου, κοινώς την «Αντιμετώπιση κάθε λογής Ακρίβειας, Αισχροκέρδειας και Κερδοσκοπίας», να ασχολούμαστε με την Αυτοδυναμία ή τις Συνεργασίες.

  • Και τώρα τον λόγο έχουν οι πολίτες. Ωστόσο μέχρι να φτάσουμε στην αποκρυστάλλωση της άποψής τους θα διαβούμε πολλά βουνά και χαράδρες επικοινωνιακών, ρητορικών και πολιτικών διλλημάτων. 

Παρόλα αυτά τα δεδομένα σήμερα είναι τα εξής: α)Η αναγωγή της πρόθεσης ψήφου στην Διευκρινισμένη Ψήφο δίνει στην ΝΔ 35,7%, β)Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Καταλληλότερος Πρωθυπουργός 38,9%, γ)Η θετική αξιολόγηση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 31,9%, δ)Οι θετικές λέξεις που συνδέονται με την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αθροίζουν στο 35%, ε)Το δίλλημα που θέτει η ΝΔ «Σταθερότητα ή Χάος» είναι αποδεκτό από το 34%, στ)Η θετική αποδοχή αυτού που είπε ο Πρωθυπουργός περί «τερατογένεσης» όσον αφορά σε μια πιθανή συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΜΕΡΑ 25 είναι 34,7%, ζ)Η γενική επιθυμία να νικήσει η ΝΔ έστω και με μια ψήφο είναι 35,2%, η)Η δημοτικότητα του Πρωθυπουργού είναι 35,2%, θ)Η θετική αξιολόγηση της Κυβερνητικής Θητείας της ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη είναι 35,5%, ι)Το ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι «περισσότερα ή όσα μπορεί η σημερινή κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας» είναι 37,6%, ια)Ο μέσος όρος επίλυσης 21 προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Χώρα της ΝΔ 37,1%.

Ο τελικός Μέσος Όρος Θετικών Αποτελεσμάτων για την Κυβέρνηση της ΝΔ είναι 35,5%, πολύ κοντά εξάλλου και στην Εκτίμηση Ψήφου (35,7%). Η αυτοδυναμία βεβαίως στην απλή αναλογική δεν είναι εφικτή με το 35,5% αλλά ούτε και με τον επόμενο νόμο που θα τεθεί σε ισχύ μετά τις πρώτες εκλογές. Εκεί απαιτείται ποσοστό μεγαλύτερο του 37,5% για το πρώτο κόμμα. 

Αν τα πράγματα λοιπόν μείνουν ως έχουν τότε οι Συνεργασίες μοιάζουν απαραίτητες σε επίπεδο μαθηματικών.

Το Ελληνικό Εκλογικό Σώμα όμως μοιάζει περίπου διχασμένο:

  • 44,4% των Ελλήνων δηλώνει ότι οι ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις εξασφαλίζουν πολιτική σταθερότητα και έτσι μπορούν να δώσουν λύση στα προβλήματα της χώρας. Ενώ ένα 44,2% δηλώνει ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας εξασφαλίζουν μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση και έτσι μπορούν να δώσουν λύση στα προβλήματα της χώρας
  • 44,5% θέλει σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας να προκηρυχθούν ξανά εκλογές με στόχο την αυτοδυναμία. Ενώ ένα 45,6% να προκύψει Κυβέρνηση δύο ή περισσότερων κομμάτων.
  • Σε ερώτηση περί σεναρίων διακυβέρνησης από Κυβερνήσεις Συνεργασίας οι πολίτες δηλώνουν κατά 23% ΝΔ με κάποιο/α άλλο κόμμα εκτός ΣΥΡΙΖΑ, 24% ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο/α άλλο κόμμα εκτός ΝΔ, Οικουμενική 16%, ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ 5%, Άλλος συνδυασμός 14% και ΔΞ/ΔΑ 19%.

Είναι προφανές ότι το κλίμα στην Ελλάδα περί Συνεργασιών δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα και μοιάζει ότι οι πολίτες είναι διστακτικοί αλλά όχι απορριπτικοί. Επιπλέον ο συνδυασμός που πιθανά θα τους έλκυε και θα συγκέντρωνε ένα κέντρο βάρους αποδοχής φαίνεται πως δεν υπάρχει.

  • Ο δρόμος είναι μακρύς και τα κόμματα οφείλουν πιο ξεκάθαρα και πιο δυνατά να θέσουν τα διλλήματά τους.

Ωστόσο πέρα από τις προσεγγίσεις τακτικής περί εκλογών, νόμων κλπ το πολιτικό μας σύστημα πρέπει να τοποθετηθεί συγκεκριμένα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν οι Έλληνες αυτόν τον Χειμώνα και ίσως και τους επόμενους.