Moody ΄s: Σημαντική υποχώρηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα το 2023 – Εκτίμηση για κυβέρνηση συνασπισμού

 Moody ΄s: Σημαντική υποχώρηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα το 2023 – Εκτίμηση για κυβέρνηση συνασπισμού

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία καθώς σε έκθεσή της η Moody’s, η οποία εκτιμά ότι η ανάπτυξη το 2023 θα υποχωρήσει σημαντικά.

Ο διεθνής οίκος θέτοντας το ερώτημα αν είναι πιθανόν η Ελλάδα να διατηρήσει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, απαντά:

«Ένας ισχυρός τουριστικός τομέας, η εγχώρια κατανάλωση και οι επενδύσεις θα οδηγήσουν σε υγιή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 5,3% το 2022. Ωστόσο, η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί απότομα στο 1,8% το 2023, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας τροφοδοτούνται από ευρύτερες πιέσεις τιμών και αποδυναμώνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ενώ η αύξηση των επιτοκίων θα επιβαρύνει τις επενδύσεις».

H Moody’s αναφέρει επίσης ότι πέρα από την επόμενη χρονιά, δομικοί παράγοντες όπως η ραγδαία γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας θα συνεχίσει να εμποδίζει το μακροπρόθεσμο
αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας σε περίπου 1,2%.

Το χρέος

Αναφορικά με το χρέος, αναφέρει ότι έχει μειωθεί στο 193,3% του ΑΕΠ στο τέλος του 2021 από 206,3% το 2020, προβλέποντας ότι η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ και τα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 και μετά θα υποστηρίξουν περαιτέρω μειώσεις στο 154% έως το 2026.

«Ωστόσο, η Ελλάδα θα έχει ακόμα ένα από τα υψηλότερα χρέη παγκοσμίως μέχρι τότε. Το ταμειακό απόθεμα της κυβέρνησης και o μέσος χρόνος ωρίμανσης άνω των 18 ετών μειώνουν τους άμεσους κινδύνους ρευστότητας, αλλά η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πιστωτών του επίσημου τομέα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους της Ελλάδας».

Ο τραπεζικός τομέας

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τα σημάδια οικονομικής επιβράδυνσης, οι προοπτικές της Moody’s για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα παραμένουν θετικές, κυρίως λόγω της προόδου που έχουν σημειώσει οι τράπεζες στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους από σχεδόν 50% κατά την κρίση χρέους του ευρώ σε 9,5% τώρα.

Στη μελέτη, αναφέρει ότι η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού θα στηρίξει την οργανική κερδοφορία των τραπεζών και την οικονομική ανάπτυξη και θα περιορίσει τους κινδύνους ενδεχόμενης υποχρέωσης της κυβέρνησης.

Αναφορικά με τις εκλογές

Στο ερώτημα πόσο μεγάλο κίνδυνο θέτουν οι εκλογές του επόμενου έτους για το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας, ο διεθνής οίκος απαντά: «Ένας νέος εκλογικός νόμος που καταργεί τις μπόνους έδρες και εισάγει ένα πιο καθαρό σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης καθιστά πιθανούς δύο γύρους εκλογών, κάτι που αναμένουμε την άνοιξη του 2023. Μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες ή περισσότερες για να σχηματιστεί κυβέρνηση συνασπισμού. Βλέπουμε χαμηλό κίνδυνο ανατροπής των μεταρρυθμίσεων ή ουσιαστικής αλλαγής στις δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές».

Τα βασικά σημεία των ερωτήσεων-απαντήσεων είναι τα ακόλουθα:

-Είναι πιθανό η Ελλάδα να διατηρήσει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη;

Η ισχυρή ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, η εγχώρια κατανάλωση και οι επενδύσεις θα οδηγήσουν σε υγιή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 5,3% το 2022. Ωστόσο, η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί απότομα στο 1,8% το 2023, καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας τροφοδοτούν τις ευρύτερες πιέσεις στις τιμές και αποδυναμώνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και η αύξηση των επιτοκίων θα επιβαρύνει τις επενδύσεις. Μετά το επόμενο έτος, διαρθρωτικοί παράγοντες όπως η ταχεία γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας θα συνεχίσουν να εμποδίζουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της οικονομίας και το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας στο 1,2% περίπου.

-Εξακολουθεί το χρέος της Ελλάδας να αποτελεί την κύρια πιστωτική της πρόκληση και ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές;

Το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί στο 193,3% του ΑΕΠ στο τέλος του 2021 από 206,3% το 2020 και προβλέπουμε ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ και πρωτογενή πλεονάσματα από 2023 και μετά θα στηρίξουν περαιτέρω μείωση στο 154% έως το 2026. Ωστόσο, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα βάρη χρέους παγκοσμίως μέχρι τότε. Το ταμειακό απόθεμα της κυβέρνησης και ο μέσος χρόνος ωρίμανσης άνω των 18 ετών μειώνουν τους άμεσους κινδύνους ρευστότητας, αλλά η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πιστωτών του επίσημου τομέα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της Ελλάδας και της βιωσιμότητας του χρέους.

-Έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες στον τραπεζικό τομέα;

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις ενδείξεις οικονομικής επιβράδυνσης, οι προοπτικές για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα παραμένουν θετικές κυρίως λόγω της προόδου που έχουν σημειώσει οι τράπεζες στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από σχεδόν 50% κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους σε 9,5% τώρα. Η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού θα στηρίξει την οργανική κερδοφορία των τραπεζών και με τη σειρά της θα στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και θα περιορίσει τους κινδύνους ενδεχόμενης ευθύνης της κυβέρνησης.

-Πόσο μεγάλο κίνδυνο αποτελούν οι εκλογές του επόμενου έτους για το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας;

Η αλλαγή στον εκλογικό νόμο που καταργεί τις μπόνους έδρες και εισάγει ένα καθαρότερο σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης καθιστά δύο γύρους εκλογών πιθανούς, τους οποίους αναμένουμε την άνοιξη του 2023. Μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες ή και περισσότερο για να σχηματιστεί κυβέρνηση συνασπισμού. Βλέπουμε χαμηλό κίνδυνο ανατροπής των μεταρρυθμίσεων ή ουσιαστικής αλλαγής της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής.