Τσιάρας: Ενεργοποιείται ο θεσμός της Κοινωφελούς Εργασίας ως κύρια ή εναλλακτική ποινή

 Τσιάρας: Ενεργοποιείται ο θεσμός της Κοινωφελούς Εργασίας ως κύρια ή εναλλακτική ποινή

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (L 136), καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ (L 136)» (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων). Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Σε εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, παρευρέθη σήμερα ο Κώστας Τσιάρας και με την ευκαιρία, ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του θεσμού της Κοινωφελούς Εργασίας, όταν αυτή επιβάλλεται ως κύρια ή εναλλακτική ποινή.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του θεσμού της Κοινωφελούς Εργασίας όταν αυτή επιβάλλεται ως κύρια ή εναλλακτική ποινή για αξιόποινες πράξεις υπό την ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Τσιάρας τόνισε πως η πρωτοβουλία για την αναβάθμιση των δομών με κοινωνικό αποτύπωμα που υπάγονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, συμβάλλει στο σκέλος της πρόληψης της παραβατικότητας ενηλίκων και ανηλίκων. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για την καταστολή της εγκληματικότητας με τις τροποποιήσεις των Ποινικού Κώδικα. Αυτό το πλαίσιο συμπληρώνεται με δράσεις στην κατεύθυνση της πρόληψης, με την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, οι οποίες θα εποπτεύουν τις διαδικασίες της Κοινωφελούς Εργασίας, η έκτιση της οποίας ενεργοποιείται άμεσα ως κύρια ή εναλλακτική ποινή, όπως είχαμε δεσμευτεί».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σημείωσε ακόμη ότι: «έχει ήδη ολοκληρωθεί η σύνταξη της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης μετά από μακρά συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναμένεται το επόμενο
διάστημα να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή».

Τσιάρας: Σημαντικά βήματα για την προστασία της ανηλικότητας

Ειδικά για την προστασία της ανηλικότητας ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα με την πολύτιμη συνεισφορά του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρα με την εκπόνηση και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των δικαστικών λειτουργών σε θέματα που σχετίζονται με την ανηλικότητα, που έχει φέρει την Ελλάδα στην πρώτη θέση της κατάταξης του EU Justice Scoreboard.

Στην ημερίδα για την Αναβάθμιση των ΥΕΑ-ΚΑ, στην οποία συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες που έχουν αναλάβει την ευθύνη της μελέτης και τη διαμόρφωση προτάσεων για την αναβάθμισή τους, παρουσιάστηκαν η δομή, οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του ομώνυμου προγράμματος.

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των Υπηρεσιών Επιμελητείας και Αρωγής, αφενός με την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων παρέμβασης και μεθοδολογικού πλαισίου εργασίας για το επιστημονικό προσωπικό των δομών και αφετέρου με τη διοικητική αναδιοργάνωσή τους μέσω της ενίσχυσης του επιστημονικού προσωπικού τους και της εφαρμογής εξειδικευμένων κανόνων λειτουργίας.

Στη συνέχεια η Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην εγκληματολογία και υπεύθυνη του έργου της Αναδόχου Εταιρίας «Κοινωνία Γνώσης» Κ. Κουρούση, παρουσίασε το έργο, το οποίο περιλαμβάνει μελέτη αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης στις ΥΕΑ-ΚΑ, σεμινάρια επιμόρφωσης επιστημονικού προσωπικού, υπηρεσίες καθοδήγησης, υποστήριξης και εποπτείας του προσωπικού των δομών, υπηρεσίες συντονισμού της δράσης, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Αναφέρθηκε στην πρωτοτυπία του έργου, καθώς για πρώτη φορά πραγματοποιείται ένα τέτοιο έργο που αξιολογεί ως κεντρική για την υλοποίησή του τη συμμετοχή των ίδιων των επαγγελματιών των Υπηρεσιών.

Ο χάρτης αναγκών των Υπηρεσιών Επιμελητείας και Αρωγής

Από την πλευρά της η Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και επιστημονική υπεύθυνη του έργου Όλγα Θέμελη, στην εισήγησή της αναφέρθηκε στον χάρτη των αναγκών των ΥΕΑ, όπως προκύπτουν από τα πορίσματα της μελέτης του έργου. Τόνισε την καίρια σημασία του θεσμού της επιμελητείας ανηλίκων για την προστασία της ανηλικότητας και τη σημασία της κάλυψης των αναγκών τους που αντανακλά στους ανηλίκους και στο σύνολο της κοινωνίας.

Η επιμελήτρια ανηλίκων, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπ. Δικαιοσύνης, Α. Μαλλούχου, παρουσίασε τις συνθήκες που θα διευκόλυναν το έργο των επαγγελματιών του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Ανηλίκων (ΣΠΔΑ), τον τρόπο που οι λειτουργοί του ΣΠΔΑ βιώνουν τον ρόλο τους και οραματίζονται το σύστημα ποινικής μεταχείρισης των ανήλικων δραστών, με προτάσεις των επαγγελματιών του ΣΠΔΑ για τη βελτίωση της απονομής δικαιοσύνης στους ανήλικους.

Η διευθύντρια των Εκπαιδευτικών Δομών στα Καταστήματα Κράτησης Κορυδαλλού, Κ. Ορφανάκη, αναφέρθηκε στον τρόπο που συμβάλλουν οι Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής στον στόχο της κοινωνικής επανένταξης, ιδίως μέσα από δομές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης που συνδέονται με τον θεσμό.

Η επιμελήτρια Κοινωνικής Αρωγής. Θ. Αδαμάκη, παρουσίασε τη μεθοδολογία της έρευνας στις ΥΕΚΑ που ανέδειξε τα προβλήματα και την ανάγκη αναβάθμισής τους. Τέλος, ο Αν. Καθηγητής Σωφρονιστικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ν. Κουλούρης, αναφέρθηκε στα εργαλεία που αναπτύχθηκαν, στη συμβολή του έργου στην αναβάθμιση των ΥΕΚΑ και στις ανάγκες ανάπτυξης κανονιστικού πλαισίου αναφοράς που θα υποστηρίξει τις κοινωνικές παρεμβάσεις των επιμελητών/-τριών κοινωνικής αρωγής.

Σχετικά Άρθρα