Σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ μέχρι τις 12 Ιουνίου

 Σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ μέχρι τις 12 Ιουνίου

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου εισάγει ένα σύνολο νέων ρυθμίσεων που αφορά στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τον εκσυγχρονισμό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και κωδικοποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο που αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιουνίου 2022.