Πανελλαδικές – Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής: Το “μεγάλο μπέρδεμα” – Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

 Πανελλαδικές – Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής: Το “μεγάλο μπέρδεμα” – Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Μεγάλη σύγχυση επικρατεί στις τάξεις των υποψηφίων αναφορικά με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και τα μόρια των Πανελληνίων με τα οποία θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους στις αρχές Ιουλίου.

Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για «γρίφο» και για τον λόγο αυτό οι μαθητές της Γ΄ λυκείου θα χρειαστούν βοήθεια από τους καθηγητές ή από άλλους ειδικούς ώστε να καταλάβουν πώς θα υπολογίσουν τα μόρια τους και συνεπώς να κάνουν τις σωστές επιλογές όταν θα κληθούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους.

Για να τα ξεδιαλύνουμε αναφέρουμε τα εξής:

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)

Για να υπολογίσουμε εάν ένας υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μια σχολή, είναι αναγκαίο να αποδώσει βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή. Οπότε για κάθε υποψήφιο υπολογίζουμε το Μέσο Όρο των 4 Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων με την εικοσάβαθμη κλίμακα (λαμβάνοντας δηλαδή ως άριστα το 20). Η ΕΒΕ διαμορφώνεται από τον Μέσο Όρο των επιδόσεων βαθμολογίας όλων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Αυτός πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή (ανάμεσα στο 0,80 και στο μέγιστο το 1,20 της ΕΒΕ) που αποφασίζεται από το κάθε τμήμα Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τα περσινά αποτελέσματα, οι Μέσοι Όροι των πεδίων ήταν οι εξής:

  • 1ο πεδίο: 11,17
  • 2ο πεδίο: 11,97
  • 3ο πεδίο: 12,12
  • 4ο πεδίο: 10,33

Οπότε, για να υπολογιστεί η κατώτατη ΕΒΕ στο κάθε πεδίο, πολλαπλασιάζουμε τον συντελεστή των τμημάτων που επέλεξαν το 0,8 με τον Μ.Ο. του πεδίου, και με τον τρόπο αυτό προκύπτει:

  • 1ο πεδίο: 8,94
  • 2ο πεδίο: 9,58
  • 3ο πεδίο: 9,70
  • 4ο πεδίο: 8,27

Άρα, υποψήφιος με ατομικό Μ.Ο. μικρότερο από τους παραπάνω δε μπορούσε να δηλώσει καμία σχολή στο μηχανογραφικό του. Όπως, μάλιστα, τονίζει στο ethnos.gr o κ. Κωνσταντίνος Κότιος Σύμβουλος Επικοινωνίας «οι μαθητές θα πρέπει να καταλάβουν ότι για την ΕΒΕ υπολογίζουμε τον Μέσο Όρο σε μονάδες ενώ για τον υπολογισμό μορίων υπολογίζουμε το γινόμενο από τους συντελεστές βαρύτητας με την βαθμολογία σε κάθε μάθημα ξεχωριστά σε χιλιάδες». Ο ίδιος δίνει μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα ώστε οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών να καλά πως γίνεται ο υπολογισμός των μορίων

Για να υπολογίσουμε τα μόρια που θα δώσουν τη δυνατότητα να «περάσει» κάποιος υποψήφιος σε μια σχολή, υπολογίζουμε τον γραπτό βαθμό σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και τα πολλαπλασιάζουμε με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας που ορίζουνε τα ίδια τα Πανεπιστήμια. Τα τέσσερα γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.

Παράδειγμα:

Υπολογισμός Μορίων Πανελλαδικών (παράδειγμα)

Στο παραπάνω παράδειγμα, παρατηρούμε ότι:

  1. Κάθε τμήμα ορίζει διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα.
  2. Ακόμη και ομοειδή τμήματα π.χ. Φυσικό, δεν έχουν ορίσει όμοιους συντελεστές, με αποτέλεσμα ένας υποψήφιος να έχει συγκεντρώσει διαφορετικά μόρια εισαγωγής για κάθε τμήμα Φυσικού στο ίδιο πεδίο.

Πηγή: ethnos.gr

Σχετικά Άρθρα