Αναδίπλωση του υπουργείου Εργασίας για τις άδειες νόσησης λόγω κοροναϊού

 Αναδίπλωση του υπουργείου Εργασίας για τις άδειες νόσησης λόγω κοροναϊού

Σε αναδίπλωση προχώρησε το Υπουργίο Εργασίας για το θέμα των αδειών ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς, τα παιδιά των οποίων νοσούν με κοροναϊό.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας:

Πρώτον, διευκρινίζεται ότι οι γονείς – εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της άδειας της νόσησης των τέκνων τους από κορονοϊό λαμβάνουν για τις τρεις πρώτες ημέρες το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους, το οποίο καταβάλλεται από τον εργοδότη, και για την τέταρτη ημέρα λαμβάνουν το εκατό τοις εκατό (100%) των αποδοχών τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δεύτερον, δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση του εργοδότη να δηλώνει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τους εργαζομένους που κάνουν χρήση της άδειας λόγω νόσησης από κοροναϊό.

Σοκ με το θάνατο 4χρονου αυτιστικού παιδιού στα Γιάννενα και καταγγελίες…

Τρίτον, καθορίζεται ότι μετά από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης για τις άδειες των εργαζομένων που νοσούν από κορονοϊό, το άρθρο 15 του ν. 4722 εξακολουθεί να εφαρμόζεται μόνο για όσους εργαζόμενους τίθενται υποχρεωτικά σε απομόνωση λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και για τον αριθμό των ημερών που ορίζουν αυτά. Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 15 του ν. 4722/2022, ο εργαζόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία τεκμηριώνει ότι ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και η αναπλήρωση του χρόνου εργασίας αφορά στο σύνολο των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες της παραμονής σε απομόνωση.

Υπενθυμίζεται ότι με την αρχική ρύθμιση, εάν ένα παιδί νοσούσε για τουλάχιστον 5 ημέρες και απουσίαζε από το σχολείο του, ο εργαζόμενος (αν δε μπορoύσε να απασχοληθεί με τηλεργασία), θα λάμβανε ένα νέο σχήμα αδείας 5 ημερών όπου:

-3 ημέρες που θα πληρωθούν από τον εργοδότη με το 50%

-1 ημέρα που θα πληρωθεί από τον ΕΦΚΑ στο 50%

-1 ημέρα μέσω οποιασδήποτε άλλης διαθέσιμης άδειας που δικαιούται (π.χ. κανονική άδεια ή νέος τύπος αδείας με αποδοχές λόγω ανωτέρας βίας ή άδεια χωρίς αποδοχές λόγω ασθένειας εξαρτώμενων μελών).