Αυτοκτονίες σε νοσοκομεία: Σοκάρει ο αριθμός

 Αυτοκτονίες σε νοσοκομεία: Σοκάρει ο αριθμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας από το 2012 έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 70 αυτοκτονίες σε νοσοκομεία της χώρας, εκ των οποίων οι 7 από την αρχή του 2021.

Όπως επισημαίνεται το 95% των αυτοκτονιών θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί. Η αυτοκτονία μπορεί να προληφθεί όταν εφαρμόζονται οι κατάλληλες στρατηγικές τόσο σε επίπεδο κοινότητας και δομών, όσο και σε επίπεδο χάραξης πολιτικών παρεμβάσεων.

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών έχουν γίνει 5 αυτοκτονίες από το 2015, στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου 5 αυτοκτονίες από το 2013 και 2 αυτοκτονίες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας από το 2018.