Αυτές είναι οι συμβάσεις της Cisco με το Υπουργείο Παιδείας για τα τηλεμαθήματα μέσω Webex – Κόστισαν 1,9 εκατ. ευρώ

 Αυτές είναι οι συμβάσεις της Cisco με το Υπουργείο Παιδείας για τα τηλεμαθήματα μέσω Webex – Κόστισαν 1,9 εκατ. ευρώ

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τις συμβάσεις με τη Cisco για την παροχή της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Webex. Τα χρήματα δίνονται μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.

Καταρχάς όπως προκύπτει από την πρώτη ανάγνωση του 172 σελίδων αρχείου η συνεργασία του ελληνικού Δημοσίου με τη Cisco δεν είναι δωρεάν. Αντιθέτως, κοστίζει σε πρώτη φάση 1.896.630 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Τόσο κοστολογούνται οι 113.892 άδειες χρήσης του λογισμικού Webex, καθώς και οι 5.306 άδειες χρήσης λογισμικού Cisco Jabber, την προμήθεια των οποίων ενέκρινε στις 16/03/2021 το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Απόφαση για Cisco

Η προμήθεια των αδειών της Cisco ΔΕΝ γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά από την ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου Κοινωνία της Πληροφορίας (η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), μέσω του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Επιπλέον, προκειμένου να βρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι, η προσφορά της Cisco αντικαθιστά λογισμικό και εξοπλισμό που σε παλαιότερο χρόνο είχε κατακυρωθεί στη Huawei.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Αμερικανική πολυεθνική αντικαθιστά την Κινεζική εταιρεία ως ο προνομιακός πάροχος λογισμικού τηλεδιασκέψεων, το οποίο θα χρησιμοποιείται σε όλο το φάσμα του Ελληνικού Δημοσίου.

Απόφαση για Cisco

Οι άδειες για το Webex έχουν διάρκεια 12 μηνών. Με τη λήξη τους, το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να αποφασίσει εάν (α) θα σταματήσει τη συνεργασία με την εταιρεία, (β) θα πάρει προσφορές από άλλες εταιρείες, ή (γ) θα τις ανανεώσει.

Απόφαση για Cisco

Επίσης παραμένει ανοιχτό και προς διερεύνηση το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών. Στο έγγραφο απουσιάζει η γνωμάτευση της αρμόδιας Αρχής. Η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να έχει προηγηθεί της ενεργοποίησης της πλατφόρμας.

Οι διμερείς συμφωνίες που υπέγραψε η κ. Κεραμέως με τη Cisco, προβλέπουν τη διαγραφή, μετά το πέρας της χρήσης, των δεδομένων που παρέχονται από το Υπουργείο. Δεν είναι σαφές όμως τι θα γίνει με τα προσωπικά δεδομένα των τελικών χρηστών της πλατφόρμας, δηλαδή των μαθητών και των δασκάλων τους. Αυτό που είναι σαφές, είναι πως η Cisco μπορεί να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται τα δεδομένα για όσο διάστημα οι υπηρεσίες της παραμένουν ενεργές.

Τέλος στις επιστολές της Cisco η αρχική συμφωνία περιγράφεται ως «Free Trial Agreement» (Συμφωνία Δωρεάν Δοκιμής). Στην «επίσημη μετάφραση» του ίδιου εγγράφου, όμως, η οποία επικυρώθηκε από την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (!) του Υπουργείου Παιδείας, ο όρος που χρησιμοποιείται είναι «Συμφωνία Δωρεάν Παραχώρησης». Δεν αναφέρεται δηλαδή ο δοκιμαστικός, άρα πεπερασμένος χρονικά, χαρακτήρας της πρώτης παραχώρησης.

Απόφαση για Cisco
Απόφαση για Cisco

Σχετικά Άρθρα