Συλλήψεις και πρόστιμα για παραβίαση των μέτρων

 Συλλήψεις και πρόστιμα για παραβίαση των μέτρων

Σε 11 συλλήψεις προχώρησε χθες η ΕΛ.ΑΣ. για παραβάσεις των όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες, παρά τις σχετικές απαγορεύσεις λόγω του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την καθημερινή αποτίμηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες διενήργησαν το Σάββατο συνολικά 74.351 ελέγχους και κατέγραψαν 1.738 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού (άσκοπη μετακίνηση, μη χρήση μάσκας κ.λπ.), με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα ύψους 544.050 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν το Σάββατο, 27.02.2021 συνολικά 74.351 ελέγχους και κατέγραψαν 1.738 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση μάσκας και αποστάσεων, μη νόμιμη μετακίνηση, ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες, καθλώς και μη τήρηση των ακνόνων αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

α) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε έντεκα (11) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες.

β) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 3.000€ πρόστιμο σε καφέ για παραμονή πελατών στο χώρο του καφέ, στην Περιφέρεια Αττικής.

γ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια καφετέριας και από 300€ σε δύο (2) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

δ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε καφενείο για παραμονή πελατών εντός του καταστήματος και από 300€ πρόστιμο σε τρεις (3) πελάτες για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

ε) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.600€ πρόστιμο σε καφενείο και από 600€ πρόστιμο σε δύο (2) πελάτες για μη χρήση μάσκας και παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

στ) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 3.000€ πρόστιμο σε καφενείο και από 300€ σε τέσσερις (4) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

ζ) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 3.000€ πρόστιμο σε καφέ και από 300€ πρόστιμο σε επτά (7) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

η) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε καφενείο και από 300€ πρόστιμο σε δύο (2) πελάτες για μη χρήση μάσκας και σε τρεις (3) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κρήτης.

θ) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφενείου για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, στην Περιφέρεια Κρήτης.

ι) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη πρατηρίου άρτου – καφέ, και από 300€ πρόστιμο σε τέσσερις (4) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

ια) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο κοσμηματοπωλείου, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

ιβ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις και δύο (2) πρόστιμα 3.000 ευρώ για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300 ευρώ πρόστιμο σε εβδομήντα τρεις (73) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

ιγ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και από 300€ πρόστιμο σε τέσσερις (4) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

ιδ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300€ πρόστιμο σε πέντε (5) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

ιε) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και από 300€ πρόστιμο σε έξι (6) συμμετέχοντες, στη Θεσσαλονίκη.

ιστ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.900€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης και επιβολή πέντε (5) προστίμων των 900€ σε συμμετέχοντες για μη τήρηση υγειονομικών μέτρων, παραβίαση περιορισμού κίνησης και μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

ιζ) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ από 3.000€ πρόστιμο σε δύο (2) άτομα για διοργάνωση εκδήλωσης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

ιη) Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 16.000€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

ιθ) Η ΕΑΔ επέβαλε τρία (3) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ (3×500€) λόγω ψευδών βεβαιώσεων που είχε εκδώσει επιχείρηση σε τρεις (3) εργαζόμενους, στο Δήμο Καλλιθέας.

κ) Η ΕΑΔ επέβαλε τρία (3) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3×300€) σε φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους) της ανωτέρω επιχείρησης για κατοχή και χρήση βεβαίωσης μετακίνησης εργαζομένου που δεν συμπεριλαμβάνονταν στον δηλωθέντα πίνακα προσωπικού στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, στο Δήμο Καλλιθέας.

κα) Η ΕΑΔ επέβαλε δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2×300€) για μη χρήση μάσκας, στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.

κβ) Η ΕΑΔ επέβαλε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος, στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Μπάμπης Χριστακόπουλος