Ο ΟΛΘ περνά στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη

 Ο ΟΛΘ περνά στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη

Στην εξαγορά του ποσοστού της γερμανικής Helanor Holdings στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης προχωρά ο Ιβάν Σαββίδης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκαναν από κοινού Belterrra και DIEP, με τη συμφωνία δεν πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση μετοχών, η οποία θα γίνει εφόσον υπάρξει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σχετικά με την αγορά του μεριδίου της DIEP εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση:

«Σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2021, ανακοινώνεται η συμφωνία, υπό την αίρεση της έγκρισης από την επιτροπή Ανταγωνισμού, μεταξύ της Helanor Holdings Ltd. (εταιρεία ιδιοκτησίας 100% της Deutsche Invest Equity Partners GmbH) και της Belterra InvestmentsLtd., σύμφωνα με την οποία η Belterra θα αποκτήσει, και η Helanor Holdings Ltd. θα πουλήσει, το 70% των μετοχών της, στην εταιρεία Melbery InvestmentsLtd., σημαντικό έμμεσο μέτοχο της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα συμφωνία δεν πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση μετοχών. Εφ’ όσον υπάρξει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τότε θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση. Η Melbery είναι κατά 66,67% μέτοχος της SEGT, με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε.

Στην περίπτωση έγκρισης της συμφωνίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Belterra Investments Ltd. θα καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της Melbery (θα κατέχει το 100% των μετοχών της Melbery) και θα καταστεί ο μεγαλομέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67%  (δεν κατέχει έμμεσα μετοχές της SEGT).

H πωλήτρια Helanor, καθώς και οι μέτοχοι αυτής, Deutsche Invest Equity Partners GmbH(DIEP) και Transconnect AG, έλαβαν την απόφαση αποεπένδυσης από την Melbery και συνεπώς από την ΟΛΘ Α.Ε.βάσει και της επενδυτικής τους πολιτικής. H αγοράστρια Belterra InvestmentsLtd. προχώρησε στην απόφαση αγοράς του ανωτέρω ποσοστού μετοχών υπό την ανωτέρω αίρεση έγκρισης, στα πλαίσια της συνεπούς επενδυτικής πολιτικής της για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στη διαχείριση λιμένων».

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η ΟΛΘ Α.Ε.

«Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε την 1/2/2021 από τον μέτοχό της «SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI-SEGT Ltd.» (SEGT) και αφορά την εταιρία «Belterra Investments Ltd.» (Belterra) με έδρα την Κύπρο, η οποία, βάσει του από 1/2/2021 Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA), συμφώνησε να αποκτήσει, υπό την αίρεση έγκρισης της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, από την Πωλήτρια εταιρία «Helanor Holdings Ltd.» (Helanor), με έδρα την Κύπρο, το εναπομείναν 70% των μετοχών της εταιρίας «Melbery Investments Ltd.» (Melbery) με έδρα την Κύπρο.

Χρήστος Σταθόπουλος