Εκτροχιασμός της οικονομίας – Πρωτογενές έλλειμμα μαμούθ 13,8 δισ. ευρώ

 Εκτροχιασμός της οικονομίας – Πρωτογενές έλλειμμα μαμούθ 13,8 δισ. ευρώ

Κατάρρευση των δεικτών καταγράφεται την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 με το πρωτογενές έλλειμμα να διαμορφώνεται στα 13,80 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 6,94 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 18,313 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 1,922 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42,065 δισ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 47,129 εκατ. δισ. ευρώ. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,065 δισ. ευρώ. Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4,850 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 ανήλθαν στα 60,377 δισ. ευρώ.

Το σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού κινήθηκε αντίρροπα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 233 εκατ. ευρώ. Η κύρια αιτία αυτής της απόκλισης είναι η υπερεκτέλεση κατά 337 εκατ. ευρώ έναντι των αρχικά προβλεπόμενων κονδυλίων του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής, με πληρωμές ύψους 3,905 δισ. ευρώ.

Πέραν τούτου, συνεχίζεται η απρόσκοπτη διενέργεια των πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας, οι κυριότερες των οποίων είναι:

Η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 1 δισ. ευρώ στο ενδεκάμηνο οφείλεται σε έργα που δεν σχετίζονται με την πανδημία και εντοπίζεται κυρίως στο εθνικό σκέλος, το οποίο παρουσίασε υποεκτέλεση κατά 801 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 13,8 δισ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο σκέλος των μεταβιβάσεων και του ΠΔΕ, κυρίως λόγω των προαναφερόμενων μέτρων COVID-19.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού τον Νοέμβριο 2020 ανήλθαν στα 8,5 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 159 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (8,67 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω της υποεκτέλεσης του ΠΔΕ.

Σχετικά Άρθρα