Σε ελεύθερη πτώση οι ροές τουριστών στο εννεάμηνο

 Σε ελεύθερη πτώση οι ροές τουριστών στο εννεάμηνο

Εκτός από τις αεροπορικές αφίξεις, εικόνα κατάρρευσης καταδεικνύουν και οι οδικές, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Insete.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 καταγράφηκαν 2,5 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 10,3 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,8 εκατ. ή 76,1%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 καταγράφηκαν 1,2 εκατ. οδικές αφίξεις έναντι 913 χιλ. το αντίστοιχο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 242 χιλ. ή 26,5%. Αντίθετα, τον Μάρτιο καταγράφηκε μείωση κατά 212 χιλ. ή 46,7%, στις 243 χιλ. οδικές αφίξεις.

Τον Απρίλιο και τον Μάιο όλοι οι μεθοριακοί σταθμοί παρέμειναν κλειστοί, λόγω του γενικού lockdown που επιβλήθηκε στην Ελλάδα εξαιτίας του Covid-19. Κάποιοι μεθοριακοί σταθμοί παρέμειναν κλειστοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, ο μεθοριακός σταθμός του Αγίου Κωνσταντίνου ήταν κλειστός για την περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2020 και των Καστανιών για την περίοδο Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020. Κλειστοί παρέμειναν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2020 οι μεθοριακοί σταθμοί Δοϊράνης, Μέρτζανης, Κυπρίνου και Σαγιάδας.

Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 350 χιλ. οδικές αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 984 χιλ. ή 73,8%, ενώ τον Ιούλιο υπήρξαν 484 χιλ. οδικές αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,6 εκατ. ή 77%. Η μείωση τον Αύγουστο ανήλθε σε 2,4 εκατ. ή 94,9%, αφού καταγράφηκαν μόλις 127 χιλ. οδικές αφίξεις έναντι 2,5 εκατ. τον Αύγουστο του 2019. Τέλος, τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 97 χιλ. οδικές αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,5 εκατ. ή 94%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφηκε στον Προμαχώνα (-2,1 εκατ. ή 68,7%), με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 951 χιλ., ενώ ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός της Νυμφαίας με μείωση κατά 1,3 εκατ. ή 86,3%, όπου καταγράφηκαν μόλις 199 χιλ. οδικές αφίξεις. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά 88% ή 66 χιλ. αφίξεις, σημειώθηκε στον σταθμό του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου καταγράφηκαν μόλις 9 χιλ. οδικές αφίξεις. Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2020 καταγράφηκε μείωση από όλες τις γειτονικές χώρες. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφηκε από τη Βουλγαρία (3,7 εκατ. ή 74,2%), και η μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστιαίες διαφορές από τη Βόρεια Μακεδονία (-2,4 εκατ. ή 84,2%). Τέλος, η μείωση από την Αλβανία άγγιξε τις 986 χιλ. αφίξεις ή 66,9% και από την Τουρκία τις 666 χιλ. ή 75,5%.

Οι αεροπορικές αφίξεις

Αναφορικά με τις αεροπορικές αφίξεις, επισημαίνεται ότι την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 καταγράφηκαν 5 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 18,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,8 εκατ. ή 73,4%.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 καταγράφηκαν 775 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 734 χιλ. την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40 χιλ. επιβάτες ή 5,5%. Αντίθετα, τον Μάρτιο καταγράφηκε μείωση κατά 217 χιλ. επιβάτες ή 43,7% και μόλις 279 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τον Απρίλιο και τον Μάιο όλα τα αεροδρόμια παρέμειναν κλειστά, εξαιτίας του γενικού lockdown που επιβλήθηκε στην Ελλάδα λόγω του Covid-19. Τον Ιούνιο η μείωση άγγιξε τα 3,1 εκατ. αφίξεις ή 97,3%, ενώ τον Ιούλιο η μείωση ήταν 2,8 εκατ. αφίξεις ή 71,1%.

Τον Αύγουστο καταγράφηκαν 1,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,2 εκατ. ή 56,7%. Τέλος, τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 1,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 3,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2 εκατ. ή 64,4%.

Την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2020 πέντε αεροδρόμια κατέγραψαν μείωση μεγαλύτερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Συγκεκριμένα, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών καταγράφηκαν 1,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,5 εκατ. επιβάτες ή 67,3%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου καταγράφηκαν 757 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,2 εκατ. επιβάτες ή 74,6%.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 455 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,7 εκατ. επιβάτες ή 78,7%, ενώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν 621 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,3 εκατ. επιβάτες ή 66,9%. Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας σημειώθηκε μείωση κατά 1 εκατ. ή 74,3%, με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις να ανέρχονται σε 351 χιλ.

Στα υπόλοιπα αεροδρόμια η μείωση ήταν μικρότερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στο αεροδρόμιο των Χανίων σημειώθηκε μείωση κατά 862 χιλ. επιβάτες ή 82,7%, ενώ καταγράφηκαν μόλις 180 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τέλος, στα αεροδρόμια της Κω και της Ζακύνθου καταγράφηκαν 254 χιλ. και 191 χιλ. επιβάτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 827 χιλ. ή 76,5% και κατά 639 χιλ. ή 77% αντίστοιχα.

Κατά συνέπεια, μείωση παρουσιάζεται και σε όλες τις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες. Σε επίπεδο απόλυτων διαφορών η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στην Κρήτη με μείωση διεθνών αεροπορικών αφίξεων κατά 3,1 εκατ. ή 76,7% και ακολουθούν τα Δωδεκάνησα, όπου σημειώνεται μείωση κατά 2,6 εκατ. επιβάτες ή 78,4%, και τα Ιόνια Νησιά, με μείωση κατά 2,1 εκατ. επιβάτες ή 75,7%.

Στη γεωγραφική ενότητα των Κυκλάδων καταγράφεται μείωση κατά 684 χιλ. επιβάτες ή 73,4%. Η μεγαλύτερη μείωση σε τοπικό επίπεδο σημειώθηκε στη Σαντορίνη, καθώς άγγιξε τις 359 χιλ. επιβάτες ή 74,5% και η χαμηλότερη στη Μύκονο, με 325 χιλ. επιβάτες λιγότερους σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 ή 72,1%. Τέλος, στην Πελοπόννησο καταγράφεται μείωση κατά 177 χιλ. επιβάτες ή 79,3%, με σημαντική πτώση τόσο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας (κατά 109 χιλ. επιβάτες ή 76,6%) όσο και στο αεροδρόμιο του Άραξου (κατά 67 χιλ. επιβάτες ή 84,2%).

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ