• 16 Ιουνίου, 2021

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Τροπολογία για τα κακουργήματα υπουργών

 Υπουργείο Δικαιοσύνης: Τροπολογία για τα κακουργήματα υπουργών

Με την τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, προβλέπεται ότι στις αρμοδιότητες των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος, θα υπάγονται και τα κακουργήματα που τελούν υπουργοί ή υφυπουργοί και δεν καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 86 του Συντάγματος.

Συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος θα υπάγονται πλέον και τα κακουργήματα που τελούν υπουργοί ή υφυπουργοί και δεν καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Συντάγματος (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης – Ειδικό Δικαστήριο), καθώς και τα κακουργήματα που τελούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούνται από την ιδιότητά τους, βουλευτές, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν την Ελλάδα, γενικοί και ειδικοί γραμματείς της κυβέρνησης, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων ή διευθύνοντες σύμβουλοι ή εντεταλμένοι σύμβουλοι ΝΠΔΔ και αιρετά πρόσωπα των ΟΤΑ, κ.λπ.

Με την ίδια τροπολογία οι δικαστές που θα μπορούν να προαχθούν στον βαθμό του προέδρου ή του αντιπροέδρου ή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, θα πρέπει να βρίσκονται στην αμέσως προηγούμενη βαθμίδα 2 χρόνια, αντί 3 που προβλέπεται σήμερα.

Τέλος, αυξάνονται κατά 10 οι οργανικές θέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης, για τη στελέχωση του γραφείου συλλογής και επεξεργασίας δικαστικών στατιστικών στοιχείων.