• 24 Ιουνίου, 2021

Υπ. Παιδείας: Τι θα ισχύσει με τις απουσίες στα σχολεία

 Υπ. Παιδείας: Τι θα ισχύσει με τις απουσίες στα σχολεία

Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

Σύμφωνα με αυτή, «απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί ή θα καταχωρηθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2020-21».