• 28 Νοεμβρίου, 2021

Ξεκίνησε η επιστράτευση των γιατρών – Ποιες ειδικότητες αφορά

 Ξεκίνησε η επιστράτευση των γιατρών – Ποιες ειδικότητες αφορά

Στις 8 ξεκίνησε η διαδικασία της επιστράτευσης των ιδιωτών γιατρών για να στηρίξουν το ΕΣΥ που δοκιμάζεται από τις αυξημένες νοσηλείες που προκαλεί το κύμα του κορονοϊού που σαρώνει τη χώρα.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ η επίταξη των υπηρεσιών των ιδιωτών γιατρών θα διαρκέσει έναν μήνα και αφορά ειδικότητες Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής.

Οι γιατροί που θα λάβουν χαρτί επιστράτευσης θα πρέπει να προσέλθουν στον τόπο που αυτό ορίζει στις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας από την παραλαβή του

Οι διατάξεις για τη επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών

  1. Επιτάσσουμε από ώρα 8:00 π.μ. της 19ης.11.2021 και για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός τις υπηρεσίες των ιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής, που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και έχουν την επαγγελματική τους έδρα εντός των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολι κής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
  2. Η έκδοση των «Φύλλων Επίταξης» θα γίνει από τις οικείες αστυνομικές αρχές και η επίδοση αυτών από όργανά τους, καθώς και από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47).
  3. Οι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων επιτάσσονται, όπως εμφανισθούν την ογδόη (8η) πρωινή της επόμενης ημέρας της προς αυτούς επίδοσης του φύλλου επίταξης στον τόπο, που ορίζεται εντός του φύλλου, ήτοι σε νοσοκομείο ή θεραπευτήριο των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας προς άσκηση καθηκόντων βαθμίδας αντίστοιχης προς αυτή του Επιμελητή Β’.
  4. Οι ανωτέρω ιατροί υποχρεούνται κατά το χρονικό διάστημα επίταξης των υπηρεσιών τους ως ιατρών στο νοσοκομείο, στο οποίο καλούνται να εμφανισθούν, να τηρούν το ωράριο και το καθηκοντολόγιο, καθώς και να συμμετέχουν στο σύστημα εφημεριών του νοσοκομείου και της κλινικής στην οποία εντάσσονται από τον Διοικητή του νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.