• 26 Σεπτεμβρίου, 2021

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Οι οριστικοί πίνακες επιλογής

 Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Οι οριστικοί πίνακες επιλογής

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σήμερα Τετάρτη 28 Ιουλίου αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων, που θα φιλοξενηθούν στους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) του ΟΑΕΔ για το Σχολικό Έτος 2021-2022, όπως έχει καθοριστεί με βάση τη Δημόσια Πρόσκληση ως εξής:

Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών έως 1,5 ετών)
Πίνακας κατηγορίας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών έως 2,5 ετών)
Πίνακας κατηγορίας νηπίων (νήπια από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία)

Με στόχο την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια, οι εργασίες των δευτεροβάθμιων επιτροπών έγιναν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Οι τρεις κατηγορίες των τελικών πινάκων αξιολόγησης

Στον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr έχουν αναρτηθεί ανά Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΑΕΔ, οι παρακάτω τρεις κατηγορίες τελικών πινάκων αξιολόγησης και επιλογής:

Επιλεγμένοι
Αναπληρωματικοί
Αποκλειόμενοι
Υπενθυμίζεται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα προκηρυχθούν επιπλέον 650 θέσεις φιλοξενίας βρεφών και νηπίων, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης 121 υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του ΟΑΕΔ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 8 μηνών (την 1η Σεπτεμβρίου 2021) έως 4 ετών.

Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού όπου υπάρχουν οι:

Τελικοί Πίνακες ΒΝΣ ΟΑΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2021-2022
Τελικοί Πίνακες ΒΝΣ ΟΑΕΔ Αττικής & Νήσων 2021-2022
Τελικοί Πίνακες ΒΝΣ ΟΑΕΔ Ηπείρου 2021-2022
Τελικοί Πίνακες ΒΝΣ ΟΑΕΔ Θεσσαλίας 2021-2022
Τελικοί Πίνακες ΒΝΣ ΟΑΕΔ Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας 2021-2022
Τελικοί Πίνακες ΒΝΣ ΟΑΕΔ Πελοποννήσου 2021-2022