Βουλή: Υπέρ της ανανέωσης της θητείας του προέδρου και των αντιπροέδρων της ΕΕΤΤ

 Βουλή: Υπέρ της ανανέωσης της θητείας του προέδρου και των αντιπροέδρων της ΕΕΤΤ

Υπέρ της ανανέωσης της θητείας του προέδρου και των αντιπροέδρων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) τάχθηκε η πλειοψηφία των μελών της ειδικής μόνιμης επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Στην ακρόαση που προηγήθηκε της διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο Κωνσταντίνος Μασσέλος, πρόεδρος της ΕΕΤΤ, ανέφερε ότι βασικοί στόχοι της Εθνικής Επιτροπής είναι η προστασία των καταναλωτών, τόσο στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσο και στην αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Στόχος είναι, επίσης, η ενίσχυση του ανταγωνισμού και στις δύο αγορές, προς όφελος των καταναλωτών, και η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για επενδύσεις, που είναι ιδιαίτερα απαραίτητες και κρίσιμες, ειδικά στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξαιτίας των δικτυακών υποδομών που απαιτούν.

Πώς ψήφισαν τα κόμματα για τον πρόεδρο της ΕΕΤΤ, Κωνσταντίνο Μασσέλο

Ιδίως για το ζήτημα της προστασίας των καταναλωτών, ο κ. Μασσέλος είπε ότι από το 2018 μέχρι σήμερα, έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις από την ΕΕΤΤ, όπως ήταν ο Κανονισμός Γενικών Αδειών, ο Κανονισμός Ανοιχτού Διαδικτύου, ο Κώδικας Δεοντολογίας των υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης, το πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που προνοεί για την σταθερή ευρυζωνικότητα. “Σε αυτούς τους άξονες θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα”, είπε ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ.
 
Αναφερόμενος στο ζήτημα των τιμών, ο κ. Μασσέλος είπε ότι η ΕΕΤΤ παρακολουθεί απολογιστικά τα στοιχεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αυτό που έχει διαπιστώσει, για την περίοδο από το 2018 μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2021, είναι μείωση για την κινητή τηλεφωνία, 14% ανά λεπτό ομιλίας, 43% ανά sms και μείωση 61% ανά gigabyte. Για τη σταθερή τηλεφωνία, το μέσο έσοδο ανά χρήστη έχει παραμείνει σταθερό, αλλά το μέσο έσοδο ανά χρήστη στη σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση είναι πολύ χαμηλό.

Καθώς έχει τεθεί το ζήτημα σύγκρισης των τιμών με άλλες χώρες, ο κ. Μασσέλος είπε ότι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, τόσο για τις κινητές όσο και για τις σταθερές επικοινωνίες, είναι ότι παρουσιάζεται μια διαφορά μεταξύ των τιμών που εμφανίζονται δημόσια στους καταλόγους των παρόχων, και στα απολογιστικά τους έσοδα (τα οποία περιλαμβάνουν τις προσφορές των παρόχων για την προσέλκυση πελατών).

Υπέρ της ανανέωσης της θητείας του Κωνσταντίνου Μασσέλου ως προέδρου του ΕΕΤΤ τάχθηκε η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταψήφισε το Κίνημα Αλλαγής. Παρών δήλωσαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25.

Πώς ψήφισαν τα κόμματα για τον αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ Δημήτρη Βαρουτά

Ο αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ Δημήτρης Βαρουτάς, αρμόδιος για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έχει γίνει για την ανάπτυξη των δικτύων. Σε σχέση με το θέμα της συνδεσιμότητας, είπε ότι χρειάζεται συνεχής παρέμβαση και παρακολούθηση των εξελίξεων, προκειμένου να ευνοηθεί ακόμη περισσότερο η ανάπτυξη υποδομών και να λειτουργήσουν όσο πιο ανθεκτικά γίνεται τα δίκτυα.

Ο κ. Βαρουτάς, ιδίως για την περίοδο της πανδημίας, επισήμανε ότι η ΕΕΤΤ προσπάθησε να ενημερώσει τους καταναλωτές σε θέματα καλύτερης αξιοποίησης των υποδομών και του διαδικτύου και να ενημερώσει τους χρήστες για τις υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης.

Για την ενσωμάτωση της ευρυζωνικότητας στην καθολική υπηρεσία, ο κ. Βαρουτάς είπε ότι εξελίσσονται οι διαβουλεύσεις για το περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας και για τα μέτρα προσιτότητας. Η ΕΕΤΤ προσπαθεί παράλληλα να επιταχύνει τα θέματα των αδειοδοτήσεων του ραδιοφάσματος και τα θέματα καλύτερης ποιότητας.

Υπέρ της ανανέωσης της θητείας του Δημήτρη Βαρουτά τάχθηκε η ΝΔ. Κατά ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Παρών δήλωσαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25.

Πώς ψήφισαν τα κόμματα για τον αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ Σπύρο Παντελή

Ο αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ Σπύρος Παντελής, αρμόδιος για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, αναφέρθηκε σε όσα έγιναν για την αναμόρφωση του περιεχομένου της καθολικής υπηρεσίας και στα μέτρα που ελήφθησαν για την εξυγίανση των ΕΛΤΑ. Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους εναλλακτικούς παρόχους και κυρίως τους κατόχους γενικών αδειών, ο κ. Παντελής είπε ότι λειτουργεί το Παρατηρητήριο Τιμών που ενημερώνεται συνεχώς για τις τιμές των παρόχων. Η ΕΕΤΤ βρίσκεται εξάλλου σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των στοιχείων του μητρώου των διαφόρων παρόχων. Επισήμανε επίσης, ότι για την προστασία των καταναλωτών έχουν εκδοθεί οδηγοί, και ότι εντάχθηκαν οι πάροχοι-κούριερ στο σύστημα αυτόματης διαχείρισης καταγγελιών.

Υπέρ της ανανέωσης της θητείας του Σπύρου Παντελή δήλωσε η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταψήφισε το Κίνημα Αλλαγής. Παρών δήλωσαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25.

Βαγγέλης Μαρινάκης