• 18 Ιανουαρίου, 2021

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Με απίθανο αιτιολογικό δεν δίνουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών σε αποφοίτους του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ

 Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Με απίθανο αιτιολογικό δεν δίνουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών σε αποφοίτους του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ

«Η μη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών σε αποφοίτους του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, έχει αποτέλεσμα να ανατρέπονται προγραμματισμοί ετών, που αφορούν στην ακαδημαϊκή και στην επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του συγκεκριμένου τμήματος», υπογραμμίζουν σε Ερώτηση τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Με το απίθανο αιτιολογικό ότι δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία ορκωμοσίας, για το οποίο οι μόνοι που δεν φταίνε είναι οι φοιτητές, το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) δεν δίνει ούτε καν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών, όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο σύνολο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, με αποτέλεσμα να ανατρέπονται προγραμματισμοί ετών, που αφορούν στην ακαδημαϊκή και στην επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του συγκεκριμένου τμήματος.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν με Ερώτηση που κατέθεσαν προς την αρμόδια Υπουργό Παιδείας δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο σύνολο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, με σκοπό τη διευκόλυνση όσων έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, στους οποίους δίνεται Βεβαίωση Αποπεράτωσης Σπουδών, ώστε να διαμορφώσουν ανάλογα τον προγραμματισμό της ακαδημαϊκής και της επαγγελματικής τους εξέλιξης, στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο.

Τούτο όμως έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες τόσο για τους αποφοίτους και τις οικογένειές τους, όσο και για την λειτουργία ευρύτερα της ακαδημαϊκής διαδικασίας και της αγοράς εργασίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται, πρώτον, η αδυναμία συμμετοχής στις Προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας για τις εξειδικεύσεις στον κλάδο της Νοσηλευτικής. Ήδη, ολοκληρώθηκε ο Α’ Κύκλος Εξειδικεύσεων, που αφορούσε τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και ξεκινά ο Β’ Κύκλος Εξειδικεύσεων, που αφορά στη Γενική Νοσηλευτική.

Είναι δυστυχώς προφανές, ότι σε μια περίοδο που η κοινωνία και οι πολίτες έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη τους επαγγελματίες υγείας, οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, να μην μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής στις παραπάνω προκηρύξεις, με αποτέλεσμα να αφαιρούνται πολύτιμοι πόροι από το Σύστημα Υγείας της χώρας. Δεύτερον, οι απόφοιτοι Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητες για συμμετοχή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Με το αιτιολογικό λοιπόν του μη προγραμματισμού ορκωμοσίας, απόφοιτοι που θα ήθελαν να συνεχίσουν σε έναν Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών χάνουν ένα ολόκληρο έτος, αναστέλλοντας όχι μόνο ατομικές επιδιώξεις, ιδιαίτερα ωφέλιμες για την κοινωνία, αλλά επιπλέον, ανατρέποντας οικογενειακούς προγραμματισμούς και ακαδημαϊκές διαδικασίες, καθώς διακόπτεται μια ομαλή ροή υποψηφίων, βάσει των οποίων γίνεται ο προγραμματισμός καθ’ έτος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Τρίτον, για τους αποφοίτους Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ ανατρέπεται επιπλέον και ο προγραμματισμός της επαγγελματικής τους αποκατάστασης, αφού η μη χορήγηση της Βεβαίωσης Αποπεράτωσης Σπουδών δεν τους επιτρέπει να συμμετάσχουν στην εν ισχύει Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού σε Μονάδες Υγείας.

Ούτε βεβαίως να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, που αποτελεί άλλωστε και προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις Προκηρύξεις του Δημοσίου. Και προφανώς δεν μπορούν να κάνουν έναρξη επαγγέλματος, ως επαγγελματίες του κλάδου Νοσηλευτικής.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καλούν, μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, την Υπουργό Παιδείας, να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, ώστε να αρθεί άμεσα, η ανισοτιμία όρων που παρατηρείται για τους αποφοίτους του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, λόγω της μη χορήγησης Βεβαίωσης Αποπεράτωσης Σπουδών, καθώς, ήδη κινδυνεύουν να χάσουν ευκαιρίες ακαδημαϊκής εξέλιξης και ένταξης στην αγορά εργασίας τουλάχιστον για το τρέχον έτος.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση:

Αθήνα, 21/08/2020

Ερώτηση

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Γραφειοκρατικά προσκόμματα σε αποφοίτους του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ θέτουν σε κίνδυνο την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη»

Η άρνηση να δοθεί έστω και Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών στους φοιτητές, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με το αιτιολογικό ότι δεν έχει προγραμματιστεί η ορκωμοσία τους, έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερα δυσμενείς επιπλοκές για την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική τους πορεία αποφοίτους του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.

Ειδικότερα και σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο σύνολο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, με σκοπό τη διευκόλυνση όσων έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, στους οποίους δίνεται Βεβαίωση Αποπεράτωσης Σπουδών, ώστε να διαμορφώσουν ανάλογα τον προγραμματισμό της ακαδημαϊκής και της επαγγελματικής τους εξέλιξης, στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο. Τούτο όμως έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες τόσο για τους αποφοίτους και τις οικογένειές τους, όσο και για την λειτουργία ευρύτερα της ακαδημαϊκής διαδικασίας και της αγοράς εργασίας.

Συγκεκριμένα, η μη χορήγηση έστω και της Βεβαίωσης Αποπεράτωσης Σπουδών, έχει ως αποτέλεσμα, πρώτον, την αδυναμία συμμετοχής στις Προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας για τις εξειδικεύσεις στον κλάδο της Νοσηλευτικής. Ήδη, ολοκληρώθηκε ο Α’ Κύκλος Εξειδικεύσεων, που αφορούσε τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και ξεκινά ο Β’ Κύκλος Εξειδικεύσεων, που αφορά στη Γενική Νοσηλευτική.

Είναι δυστυχώς προφανές, ότι σε μια περίοδο που η κοινωνία και οι πολίτες έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη τους επαγγελματίες υγείας, οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, να μην μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής στις παραπάνω προκηρύξεις, με αποτέλεσμα να αφαιρούνται πολύτιμοι πόροι από το Σύστημα Υγείας της χώρας.

Μάλιστα, να σημειωθεί ότι στον Α’ Κύκλο Εξειδικεύσεων παρατηρήθηκε μικρός αριθμός αιτήσεων, που ίσως να συνδέεται και με την αδυναμία υποβολής αιτήσεων από τους αποφοίτους του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, υπόθεση που αν ισχύει, πιθανότατα θα οδηγήσει επίσης σε μικρό αριθμό αιτήσεων και για τον Β’ Κύκλο Εξειδικεύσεων, σε μια εποχή που η κοινωνία ζητά εναγωνίως επαγγελματίες στον χώρο της υγείας.

Ταυτόχρονα, η αδυναμία συμμετοχής στους Κύκλους Εξειδικεύσεων, χωρίς μάλιστα να ευθύνονται οι ίδιοι οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, τους αποστερεί από ένα σημαντικό οικονομικό πρόσοδο, καθώς η ένταξη σε Κύκλους Εξειδίκευσης συνεπάγεται την πρώτη αντιμετώπιση του αποφοίτου Νοσηλευτικής ως επαγγελματία υγείας, ως εργαζόμενου στον χώρο της υγείας. Ανατρέπεται επομένως ένας καταρχήν οικονομικός προγραμματισμός, όχι μόνο για τους αποφοίτους του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, αλλά και για τις οικογένειές τους.

Δεύτερον, οι απόφοιτοι Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, λόγω της μη χορήγησης της Βεβαίωσης Αποπεράτωσης των Σπουδών τους, δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητες για συμμετοχή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Με το αιτιολογικό λοιπόν του μη προγραμματισμού ορκωμοσίας, απόφοιτοι που θα ήθελαν να συνεχίσουν σε έναν Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών χάνουν ένα ολόκληρο έτος, αναστέλλοντας όχι μόνο ατομικές επιδιώξεις, ιδιαίτερα ωφέλιμες για την κοινωνία, αλλά επιπλέον, ανατρέποντας οικογενειακούς προγραμματισμούς και ακαδημαϊκές διαδικασίες, καθώς διακόπτεται μια ομαλή ροή υποψηφίων, βάσει των οποίων γίνεται ο προγραμματισμός καθ’ έτος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Τρίτον, για τους αποφοίτους Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ ανατρέπεται επιπλέον και ο προγραμματισμός της επαγγελματικής τους αποκατάστασης, αφού η μη χορήγηση της Βεβαίωσης Αποπεράτωσης Σπουδών δεν τους επιτρέπει να συμμετάσχουν στην εν ισχύει Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού σε Μονάδες Υγείας.

Ούτε βεβαίως να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, που αποτελεί άλλωστε και προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις Προκηρύξεις του Δημοσίου. Και προφανώς δεν μπορούν να κάνουν έναρξη επαγγέλματος, ως επαγγελματίες του κλάδου Νοσηλευτικής.

Επειδή, χωρίς να ευθύνονται οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, ανατρέπονται ατομικοί και οικογενειακοί προγραμματισμοί ετών, τόσο για την ακαδημαϊκή, όσο και για την επαγγελματική τους εξέλιξη, με συνακόλουθες αρνητικές συνέπειες ευρύτερα για το ακαδημαϊκό σύστημα και την αγορά εργασίας,

Επειδή, διαμορφώνονται ανισότιμοι όροι σε σχέση με απόφοιτους άλλων τμημάτων Νοσηλευτικής, που διαμορφώνουν μια πλειάδα αρνητικών επιπτώσεων στην ακαδημαϊκή και στην επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ

Ερωτάται η κ. Υπουργός

– Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί, ώστε να αρθεί άμεσα, καθώς ήδη κινδυνεύουν να χάσουν ευκαιρίες ακαδημαϊκής εξέλιξης και ένταξης στην αγορά εργασίας τουλάχιστον για το τρέχον έτος, η ανισοτιμία όρων που παρατηρείται για τους αποφοίτους του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, λόγω της μη χορήγησης Βεβαίωσης Αποπεράτωσης Σπουδών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Φίλης Νικόλαος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Δρίτσας Θεόδωρος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Μάλαμα Κυριακή

Ραγκούσης Ιωάννης

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Χρηστίδου Ραλλία