• 12 Ιουνίου, 2021

Voucher για την αγορά τάμπλετ – Κριτήρια και δικαιούχοι

 Voucher για την αγορά τάμπλετ – Κριτήρια και δικαιούχοι

Αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η κυβέρνηση θα δώσει επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ σε κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή, που εμπίπτει σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop), όπως προβλέπει το νέο πρόγραμμα των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι ένα από τα πρώτα έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που στοχεύει στη χρήση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο αριθμός των δικαιούχων υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται σε περίπου 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών.

Τις επιταγές θα δικαιούνται όλες οι οικογένειες που έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, δηλαδή όλες οι οικογένειες που είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία.

Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια και το αν μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή ή όχι.

Σκοπός του προγράμματος είναι η μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας καθώς και η επίτευξη ενός συμπεριληπτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου.

Η ψήφιση Διάταξης Νόμου σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα δρομολογείται ήδη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ την υλοποίησή του θα αναλάβει η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», που θα αναπτύξει μία εξειδικευμένη πλατφόρμα.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να εκδοθούν σύντομα.