• 11 Μαΐου, 2021

Νυχτερινή τροπολογία για ασφυκτικό έλεγχο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

 Νυχτερινή  τροπολογία για ασφυκτικό έλεγχο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Με νυχτερινή τροπολογία ο Κώστας Τσιάρας επιδιώκει την αλλαγή των προϋποθέσεων ορισμού Διοικητή στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ξεχνώντας όλα τα περί συνταξιούχων δικαστικών επιχειρήματά της, η κυβέρνηση αποφάσισε να παραβιάσει τώρα και τον τρόπο διορισμού διοικητή της Αρχής, φωτογραφίζοντας για τη θέση είτε τη σημερινή επικεφαλής Άννα Ζαΐρη, η οποία συνταξιοδοτείται, είτε άλλο συνταξιούχο δικαστικό της επιλογής της.

Κι ενώ μέχρι τώρα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο επέλεγε τον επικεφαλής και πάντα εν ενεργεία δικαστικό λειτουργό, τώρα θα μπορεί να τον επιλέγει ο υπουργός Οικονομικών και ο υπουργός Δικαιοσύνης, ακόμα κι αν είναι συνταξιούχος.

Η διάταξη που ισχύει, προβλέπει ότι «Πρόεδρος της Αρχής ορίζεται ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εν ενεργεία, με γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο οποίος επιλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου […]».

Όμως, με τη νέα τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα, πρόεδρος της αρχής θα μπορεί να οριστεί και αφυπηρετήσας, «εισαγγελικός λειτουργός επί τιμή».

Επιπλέον, εάν επιλεγεί συνταξιούχος δικαστικός παύει να συμμετάσχει στη διαδικασία το αρμόδιο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και μπορεί αυτός να διορίζεται με ΚΥΑ των Υπ. Δικαιοσύνης και Υπ. Οικονομικών, μετά από πρόταση του πρώτου και απλή γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Έτσι, ο διοικητής της αρχής, που συνδέεται ακόμη και με προανακριτικά καθήκοντα, θα είναι – στο μέτρο που ψηφιστεί η τροπολογία – μια αποκλειστικά κυβερνητική επιλογή. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει με τη συγκεκριμένη διάταξη και θέμα με την Ε.Ε.