Το νέο μαργαριτάρι στην τηλεκατάρτιση… “κουμπί βάφλας” και η προνομιακή σχέση της ΝΔ με ορισμένα ΚΕΚ

 Το νέο μαργαριτάρι στην τηλεκατάρτιση… “κουμπί βάφλας” και η προνομιακή σχέση της ΝΔ με ορισμένα ΚΕΚ

Ο επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης και πρώην υφυπουργός Εργασίας αναφερόμενος στην τηλεκατάρτιση τονίζει πως «η ΝΔ δεν συνεργάζεται γενικά αλλά δημιούργησε προνομιακή σχέση με συγκεκριμένα κέντρα, συγκεκριμένων ιδιοκτητών» – και ως παράδειγμα τηλε-απο-κατάρτισης, «ένα πρόγραμμα που “καταρτίζει” μηχανικούς στο να ανοίγουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στη χρήση του “κουμπιού βάφλα”».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Τρία πράγματα που ξέρω για την τηλεκάταρτιση

1. Έδειξε την ποιότητα της ενημέρωσης στην χώρα. Το ζήτημα δεν είναι μόνο αν ακούγεται το ένα ή το άλλο κόμμα. Το ζήτημα είναι ότι η φωνή των μηχανικών, των δικηγόρων και των υπόλοιπων ελεύθερων επαγγελματιών που υποβάλλονται σε αυτή την προσβολή δεν ακούγεται σχεδόν πουθενά. Ένα μεγάλο συμβόλαιο σιωπής ενάντια στην κοινωνία.

2. Η κυβέρνηση είχε την απόλυτη ελευθερία να χρησιμοποιήσει πόρους ΕΣΠΑ για να δώσει 800 ευρώ στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επέλεξε να δώσει μόνο 600 ευρώ και να χαρίσει 80 εκ, στα κέντρα κατάρτισης.

3. “Γιατί οι προηγούμενοι δεν έκαναν κατάρτιση; δεν συνεργαζόντουσαν με ΚΕΚ;”

Η ΝΔ δεν συνεργάζεται γενικά αλλά δημιούργησε προνομιακή σχέση με συγκεκριμένα κέντρα, συγκεκριμένων ιδιοκτητών. Εμείς θέσαμε γενικούς κανόνες χωρίς προνομιακή σχέση και όπου χρειάστηκε συγκρουστήκαμε, όπως στην περίπτωση του ΟΑΕΔ που δύο ΚΕΚ κηρύχτηκαν έκπτωτα από έργο που είχαν λόγω παρατυπιών.

Τέλος δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα πρόγραμμα που θα εκπαιδεύσει ανέργους με πτυχίο θετικών επιστημών σε γλώσσες προγραμματισμού που ζητάει η αγορά εργασίας, με ένα πρόγραμμα που “καταρτίζει” μηχανικούς στο να ανοίγουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και την χρήση του “κουμπιού βάφλα”.

Παναγιώτης Δρίβας