• 30 Ιουλίου, 2021

Tags : σουηδικο μοντελο

Η διαστρέβλωση του σουηδικού μοντέλου και των συστημάτων χρηματοδότησης

Στον δημόσιο πολιτικό και επιστημονικό διάλογο που διεξάγεται για την κεφαλαιοποίηση της επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στην  χώρα  μας,  χρησιμοποιείται,  μεταξύ  των  άλλων, ως παράδειγμα το  σουηδικό  μοντέλο,  ενώ η πραγματικότητα είναι ότι η Σουηδία δεν εφήρμοσε το μοντέλο που προτείνεται να εφαρμοστεί από την ελληνική  κυβέρνηση στην επικουρική κοινωνική ασφάλιση. Των Σάββα Γ. Ρομπόλη, Βασίλειου […]Περισσότερα ...