• 22 Οκτωβρίου, 2020

Tags : λαβδας

Ο καθηγητής Κ. Λάβδας στο Libre: Η πανδημία, η Ευρώπη

Όπως η πρόεδρος της Επιτροπής παραδέχθηκε, η αρχική αντίδραση των θεσμών της ΕΕ ήταν αργή διότι ο κίνδυνος της COVID-19 υποτιμήθηκε. Τις τελευταίες ημέρες η αντίδραση αποκτά επιτάχυνση και νεύρο, παρότι πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν. Το rescEU, τμήμα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών στον τομέα της […]Περισσότερα ...