• 2 Μαρτίου, 2021

Tags : κινούμαι ηλεκτρικά

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τη δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά»δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3323 Β/7.8.2020), πράγμα που σημαίνει ότι οι δαπάνες είναι από σήμερα επιλέξιμες προς επιδότηση, με την προϋπόθεση φυσικά ότι συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει ο Οδηγός του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι για αγορά ηλεκτρικού οχήματος με επιδότηση του υπουργείου Περιβάλλοντος […]Περισσότερα ...