• 29 Οκτωβρίου, 2020

Tags : κεφαλοποιηση

Οι συνέπειες της κεφαλαιοποίησης της επικουρικής ασφάλισης

 Ο δημόσιος  επιστημονικός και πολιτικός διάλογος  που αναπτύσσεται  βαθμιαία  για   την κεφαλαιοποίηση της επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης  στην  χώρα  μας,  αναδεικνύει από  την  μία  πλευρά  περισσότερο  με  ιδεολογικούς  και  πολιτικούς  όρους  τα  πλεονεκτήματα  και  τα  οφέλη  και  από  την  άλλη  πλευρά περισσότερο με  επιστημονικούς,  τεχνικούς  και  ποσοτικά  τεκμηριωμένους  όρους  τα  μειονεκτήματα και  οι συνέπειες  αυτής  της  […]Περισσότερα ...