• 29 Οκτωβρίου, 2020

Tags : επικουρικη ασφαλιση

Αλήθειες και (κυβερνητικά) ψέματα για την κεφαλαιοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης

Στο δημόσιο πολιτικό και επιστημονικό διάλογο που διεξάγεται για την κεφαλαιοποίηση της κοινωνικής επικουρικής ασφάλισης  στην χώρα  μας, θα πρέπει να διευκρινιστούν και να επισημανθούν, σοβαρά λάθη, παραλείψεις και παρανοήσεις. Καταρχήν, σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και την Διεθνή Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης τα συνταξιοδοτικά συστήματα ασφάλισης αποτελούνται από τον πρώτο πυλώνα (κύρια  και επικουρική  […]Περισσότερα ...

Οι συνέπειες της κεφαλαιοποίησης της επικουρικής ασφάλισης

 Ο δημόσιος  επιστημονικός και πολιτικός διάλογος  που αναπτύσσεται  βαθμιαία  για   την κεφαλαιοποίηση της επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης  στην  χώρα  μας,  αναδεικνύει από  την  μία  πλευρά  περισσότερο  με  ιδεολογικούς  και  πολιτικούς  όρους  τα  πλεονεκτήματα  και  τα  οφέλη  και  από  την  άλλη  πλευρά περισσότερο με  επιστημονικούς,  τεχνικούς  και  ποσοτικά  τεκμηριωμένους  όρους  τα  μειονεκτήματα και  οι συνέπειες  αυτής  της  […]Περισσότερα ...