• 25 Σεπτεμβρίου, 2021

Tags : Γ.ΚΡΕΜΛΗΣ

Κρεμλής: Αειφορία και κυκλική οικονομία- Ανάγκη ευαισθητοποίησης για την κλιματική

Προκειμένου να επιτύχει μια εθνική προσπάθεια θα πρέπει να έχει γίνει «κτήμα» και να απασχολεί και το μέσο πολίτη της χώρας που εξελίσσεται η προσπάθεια. Μια από τις προϋποθέσεις για να γίνει αυτό είναι να υπάρξει ευαισθητοποίηση του κοινού και διάχυση της γνώσης στις βασικές έννοιες που αφορούν την προσπάθεια που γίνεται. Μια από τις […]Περισσότερα ...