• 12 Απριλίου, 2021

Tags : ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ

Οι “αγιογράφοι” υπονομεύουν, όχι η κριτική…

Η αγοραία αντίληψη εμφανίζει την κριτική προς την κυβέρνηση σχετικά με τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών και άλλων συνεπειών της ως “λαϊκισμό”, και την υποστήριξη της δια της υποβάθμισης ή ακόμα και τις απόκρυψης γεγονότων ως “υπεύθυνη στάση σε μια εξαιρετικά κρίσιμη φάση”. Ουδέν ανακριβέστερο. Συμβαίνει το αντίθετο. Η κριτική […]Περισσότερα ...