• 21 Απριλίου, 2021

Τα μέτρα στήριξης τον Απρίλιο για την πανδημία

 Τα μέτρα στήριξης τον Απρίλιο για την πανδημία

Νέο πακέτο μέτρων στήριξης για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τα νοικοκυριά το οποίο θα ανεβάσει το λογαριασμό για τον προϋπολογισμό πάνω από τα 13 δις. ευρώ από 11,6 δις. ευρώ που βρίσκεται ήδη.

Εκτός από την παράταση των μέτρων που ισχύουν σήμερα για όσους κλάδους παραμένουν κλειστοί και τον Απρίλιο θα ανακοινωθούν νέα εργαλεία για παροχή κεφαλαίων στήριξης στις επιχειρήσεις που θα ανοίγουν, περιλαμβανομένης και της νέας δράσης του ΕΣΠΑ για την επιδότηση εταιρειών εστίασης με πτώση τζίρου.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης Γιάννη Τσακίρη η επιδότηση για κεφάλαιο κίνησης που θα διατεθεί κατά το άνοιγμα των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης θα αφορά μόνο όσες έχουν πτώση τζίρου και θα γίνει από το ΕΣΠΑ. Επιπλέον, εξήγησε πως αναμένεται η έγκριση της Επιτροπής για το νέο εγγυοδοτικό για χαμηλότοκα δάνεια κεφαλαίων κίνησης που θα αφορά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στο πακέτο των οριζόντιων μέτρων στήριξης του Απριλίου περιλαμβάνεται:

  • Ο 7ος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής ύψους 1 δισ. ευρώ με βάση την πτώση τζίρου Ιανουαρίου – Μαρτίου. Το ποσοστό της απαλλαγής διαμορφώνεται στο 50%, υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως τέλος Αυγούστου.
  • Η πλήρης απαλλαγή από την καταβολή ενοικίων για επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή. Με καταβολή του 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος στους εκμισθωτές από το κράτος (60% για νομικά πρόσωπα).
  • Η αναστολή πληρωμής επιταγών συναλλαγματικών και γραμματίων για επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή.
  • Η επέκταση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ παράλληλα με την οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» .
  • Το αναστολή πληρωμής των δόσεων Απριλίου ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων για τις κλειστές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Η δόση του Απριλίου θα μεταφερθεί στο τέλος της περιόδου ρύθμισης.