• 17 Μαΐου, 2021

Στην 5ετία παραγράφονται οφειλές από τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα

 Στην 5ετία παραγράφονται οφειλές από τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα

Πενταετής είναι η περίοδος βεβαίωσης των προστίμων ή μη εξοφλημένων τελών κυκλοφορίας σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ που δημοσίευσε η εφημερίδα Ναυτεμπορική.

Συγκεκριμένα, για τη βεβαίωση τελών κυκλοφορίας, στην περίπτωση μη καταβολής τους ή μειωμένης καταβολής τους, καθώς και των οφειλόμενων προστίμων ισχύει πενταετής προθεσμία παραγραφής, υπολογιζόμενη από τη λήξη του έτους για το οποίο αυτά οφείλονται.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι τέλη κυκλοφορίας του 2016 και τυχόν οφειλόμενα πρόστιμα μπορούν να βεβαιωθούν μέχρι τις 31/12/2021, ενώ για τα τέλη κυκλοφορίας του 2015 και τυχόν οφειλόμενα πρόστιμα η προθεσμία για βεβαίωση έχει παραγραφεί, καθώς η Φορολογική Διοίκηση μπορούσε να τα βεβαιώσει μέχρι τις 31/12/2020.

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν αρμοδίως με την υπ’ αριθμ. Ε.2082/23.4.2021 εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία δόθηκαν οι κατωτέρω διευκρινίσεις:

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθ. 1611/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) (Τμήμα Β’) σχετικά με τον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας και των σχετικών προστίμων.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο, για τη βεβαίωση τελών κυκλοφορίας (στην περίπτωση μη καταβολής τους ή μειωμένης καταβολής τους) και των οφειλόμενων προστίμων ισχύει πενταετής προθεσμία παραγραφής, υπολογιζόμενη από τη λήξη του έτους για το οποίο αυτά οφείλονται.

Περαιτέρω, για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας και των τυχόν οφειλόμενων προστίμων του έτους της παραγραφής επισημαίνεται ότι πρέπει ο φορολογούμενος να λαμβάνει γνώση αυτής άμεσα και πάντως πριν παρέλθει το έτος της βεβαίωσής τους.

Για τον λόγο αυτό εφιστάται η προσοχή ώστε η βεβαίωση των τελών και προστίμων κάθε έτους παραγραφής να πραγματοποιείται εγκαίρως και το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου του έτους βεβαίωσης, ώστε να διεκπεραιώνεται ομαλά η διαδικασία.

Τέλος, κατά τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας δεν αναζητούνται τέλη κυκλοφορίας πέραν της πενταετίας.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ