Στη Βουλή το θέμα των καλλιτεχνών – Ερώτηση 48 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην Λ. Μενδώνη

 Στη Βουλή το θέμα των καλλιτεχνών – Ερώτηση 48 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην  Λ. Μενδώνη

Ο πρωτοφανής εμπαιγμός των Καλλιτεχνών, των Δημιουργών και των Εργαζομένων στον Πολιτισμό από την Υπουργό Πολιτισμού σχετικά με το ανύπαρκτο «Μητρώο» του χώρου, επισημαίνεται σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς την Υπ. Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ:

Στις 7 Μαΐου 2020, μετά από καθυστέρηση δύο μηνών από την αναστολή κάθε πολιτιστικής εκδήλωσης στη χώρα λόγω της πανδημίας και μετά από συνεχείς κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις, παρουσιάστηκε το κυβερνητικό «σχέδιο» για τα μέτρα στήριξης του Πολιτισμού.

Κεντρική θέση ανάμεσα στις εξαγγελίες κατείχε η απόφαση για τη δημιουργία Μητρώου Καλλιτεχνών και Δημιουργών, η οποία παρουσιάστηκε από την αρμόδια Υπουργό ως «διαρθρωτική στρατηγική μεταρρύθμιση» για τη συγκρότηση πολιτικών στήριξης του κόσμου που εργάζεται στο χώρο του Πολιτισμού.

Στην πράξη όμως, αντί να συσταθεί Μητρώο, τέθηκε σε λειτουργία μια δυσλειτουργική, ελλιπής διαδικτυακή πλατφόρμα («artandcultureprofessionals.services.gov.gr») χωρίς στοιχεία ταυτότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης καλλιτεχνών, δημιουργών και εργαζομένων στον Πολιτισμό.

Αυτό συνέβη, διότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν ανέλαβε ποτέ την πρωτοβουλία σύστασης Μητρώου, όπως εξήγγειλε.

Στην πραγματικότητα προώθησε το μέτρο της καταβολής του πενιχρού επιδόματος στήριξης ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και μετακύλησε το εγχείρημα στο Υπουργείο Εργασίας. Για το λόγο αυτό η πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και βρίθει λαθών, αναντιστοιχιών και ελλείψεων, καθώς το – αναρμόδιο σε θέματα Πολιτισμού – Υπουργείο Εργασίας εφάρμοσε ταξινόμηση που δεν ανταποκρίνεται στα ελληνικά δεδομένα με αποτέλεσμα να καθίσταται σχεδόν αδύνατη η καταγραφή των δικαιούχων του επιδόματος με τη σωστή τους ειδικότητα και το είδος εργασίας.

Το γεγονός ότι καμία υπηρεσία του ΥΠΠΟ δεν υπέχει αρμοδιότητα για την υλοποίηση των μέτρων στήριξης των καλλιτεχνών, δημιουργών ή επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού τεκμηριώνεται και από τις σχετικές διατάξεις του ομώνυμου άρθρου 20 του ν.4722/2020 (Α΄ 177). Συγκεκριμένα, πέραν της αναφοράς ότι η εγγραφή στη διαδικτυακή πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr του Υπουργείου Εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για την επιδοματική στήριξη των ως άνω επαγγελματικών κατηγοριών, αφενός μεν δεν προβλέπεται σε κανένα εδάφιο του συγκεκριμένου άρθρου (καθώς και σε κανένα άρθρο του συγκεκριμένου νόμου) η σύσταση, λειτουργία και τήρηση Μητρώου, αφετέρου δε οι νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων ονοματίζουν τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως μόνους αρμόδιους για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων. Το Υπουργείο Πολιτισμού απουσιάζει.

Η Υπουργός Πολιτισμού είτε είναι παντελώς άσχετη με το αντικείμενο του Υπουργείου είτε είναι επιδεικτικώς αδιάφορη για τους εργαζόμενους και τους δημιουργούς.

Η άγνοιά της ή η αδιαφορία της φαίνεται μάλιστα από το γεγονός ότι θα μπορούσε κάλλιστα να ζητήσει από τον εποπτευόμενο από την ίδια Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας τις βάσεις δεδομένων των μελών των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης σε όλα τα αντικείμενα του πολιτισμού, έχοντας καταγράψει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων του Πολιτισμού. Και από εκεί και πέρα, με τη βοήθεια του Υουργείου Εργασίας να καταγράψει και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον τομέα αυτό.

Αντιθέτως, φέρει σοβαρές ευθύνες για την επιλογή της να παραπλανά εσκεμμένα τους επαγγελματίες του Πολιτισμού, προκειμένου να συντηρεί την ψευδαίσθηση, ότι ασκεί δημόσια πολιτική στο χαρτοφυλάκιό της,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  • Που προβλέπεται η σύσταση, λειτουργία και τήρηση Μητρώου εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη χαρτογράφηση των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού;
  • Ποιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού προβλέπεται βάσει αρμοδιοτήτων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Οργανισμό του Υπουργείου, να συνδράμουν στο ως άνω εγχείρημα τήρησης του Μητρώου και με ποιες διαδικασίες;
  • Θα θέσει το Υπουργείο Πολιτισμού σε λειτουργία το Μητρώο καταγραφής και καταχώρισης των ανθρώπων της Τέχνης και του Πολιτισμού και πότε;

Για όλα αυτά 48 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία καταθέσαμε σήμερα ερώτηση στη Βουλή, καθώς και Αίτημα Κατάθεσης των αντίστοιχων εγγράφων.

Παναγιώτης Δρίβας