• 24 Ιανουαρίου, 2022

Στη βουλή το νομοσχέδιο για την απολιγνιτοποίηση Δ. Μακεδονίας και Μεγαλόπολης

 Στη βουλή το νομοσχέδιο για την απολιγνιτοποίηση Δ. Μακεδονίας και Μεγαλόπολης

Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου εισάγεται προς επεξεργασία από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο, «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και Ρύθμιση Ειδικότερων Ζητημάτων Απολιγνιτοποίησης».

Σκοπός του νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να τεθεί στην ολομέλεια, προς συζήτηση και ψήφιση, την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου, είναι η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης που εξαρτώνται από την εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη, καθώς και των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης που εξαρτώνται από τη χρήση πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως σημειώνεται στο 1ο άρθρο του νομοσχεδίου, η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση πραγματοποιείται μέσω της οικονομικής διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης των περιοχών αυτών, βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Master Plan ΔΑΜ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027.