• 1 Δεκεμβρίου, 2021

Στα 7,2 δισ. ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα στο δεκάμηνο – Πλεόνασμα στα φορολογικά έσοδα

 Στα 7,2 δισ. ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα στο δεκάμηνο – Πλεόνασμα στα φορολογικά έσοδα

Εντός του στόχου κινήθηκε το πρωτογενές έλλειμμα στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου καθώς διαμορφώθηκε στα 7,204 δις. ευρώ έναντι 7,272 δις. ευρώ και 9.065 δις. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020 σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 11,522 δις. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 11,576 δις. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025 και ελλείμματος 13,451 δις. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 44,131 δις. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 338 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Ωστόσο στη στοχοθεσία του ΜΠΔΣ είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη το μήνα Οκτώβριο 2021, δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ύψους 1,718 δις. ευρώ, η οποία μετατοπίζεται χρονικά το επόμενο έτος. Εξαιρουμένης αυτής, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1,380 δις ευρώ ή 3,1% έναντι του στόχου παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 47,944 δις. ευρώ, μειωμένα κατά 456 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου. Εξαιρουμένου του προαναφερόμενου ποσού από το RRF, τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1,262 δις. ευρώ, έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 38,642 δις. ευρώ, αυξημένα κατά 1,236 δις ευρώ ή 3,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που αφορά τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2020 καθώς και στα αυξημένα έσοδα ΦΠΑ που εκτιμάται ότι προήλθαν κυρίως από την αυξημένη τουριστική κίνηση.