• 29 Ιουλίου, 2021

“Πυρά” για τη μεταρρύθμιση Κεραμέως – Κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής το επίμαχο νομοσχέδιο – Τι προβλέπει

 “Πυρά” για τη μεταρρύθμιση Κεραμέως – Κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής το επίμαχο νομοσχέδιο – Τι προβλέπει

Αντιδράσεις προκαλεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας το οποίο κατατέθηκε αργά την Παρασκευή στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής με τίτλο « Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Στην αιτιολογική έκθεση παρουσιάζεται η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης και μεταξύ άλλων αναφέρεται:

  • Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Η ρύθμιση εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τις δομές και τα στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την ουσιαστική συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη συστηματική παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Οι αλλαγές που προτείνονται κινούνται σε δύο κεντρικούς άξονες, ήτοι αφενός στην αναβάθμιση των στελεχών και των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου στην ορθολογική αναδιάταξη των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης.

Ως προς τον 1o άξονα οι πυλώνες του σχεδίου νόμου είναι:

α) η θεσμοθέτηση στελεχών εκπαίδευσης με αμιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα (Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Σύμβουλοι Εκπαίδευσης),

β) η αύξηση του αριθμού των Συμβούλων Εκπαίδευσης (800) σε σχέση με τον υφιστάμενο αριθμό των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (540),

γ) η τοποθέτηση των νέων στελεχών της εκπαίδευσης κοντά στη σχολική μονάδα και το Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.), με την υπαγωγή των Συμβούλων Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπου υπάγονται διοικητικά οι σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. και

δ) η ενίσχυση του έργου των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης – ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον καιτην Αειφορία – Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

Ως προς τον 2o άξονα οι πυλώνες του σχεδίου νόμου είναι:

α) η συμπερίληψη της αξιολόγησης στα κριτήρια επιλογής,

β) η αναδιάταξη των συμβουλίων επιλογής και η διάκρισή τους από τα υπηρεσιακά συμβούλια,

γ) ο εξορθολογισμός της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων με τη θέσπιση μελέτης περίπτωσης και τη μείωση του αριθμού των υποψηφίων που καλούνται σε αυτή, ήτοι 50% και τουλάχιστον τριπλάσιος των προκηρυσσόμενων θέσεων και

δ) η περιοδική αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης και εν μέσω της θητείας τους

  • Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η δυσλειτουργία που προκάλεσε στο έργο της υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η τοποθέτηση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και συναφώς των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποστολή των στελεχών και δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και συναφώς η υποβοήθηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, μέσα από τη διοργάνωση ενδοσχολικών επιμορφώσεων και την παροχή ανατροφοδότησης.

Η εγγύτητα ανάμεσα στην υποστηρίζουσα και την υποστηριζόμενη εκπαιδευτική δομή συνιστά αναγκαία συνθήκη για την επιτέλεση του έργου αυτού. Η τοποθέτηση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, δηλαδή εκ των πραγμάτων πολύ μακριά από τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. που υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποδείχτηκε πλήρως αναποτελεσματική.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του Μέρους Β΄ επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση της απόστασης ανάμεσα στα στελέχη υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (Συμβούλους Εκπαίδευσης) και τις αποδέκτριες του έργου εκπαιδευτικές δομές (σχολικές μονάδες και Ε.Κ.) μέσω της τοποθέτησης των οργάνων αυτών στη διοικητική δομή, όπου υπάγονται αμέσως και οι εν λόγω εκπαιδευτικές δομές (Διεύθυνση Εκπαίδευσης).

Για τον ίδιο δικαιολογητικό λόγο, ήτοι για την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, προβλέπεται αύξηση του αριθμού των Συμβούλων Εκπαίδευσης σε σχέση με τον υφιστάμενο αριθμό των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Η εν λόγω αύξηση συνιστά αναγκαία συνθήκη για την επιτέλεση του επιμορφωτικού αλλά και αξιολογικού έργου των Συμβούλων Εκπαίδευσης.

  • Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Η ρύθμιση αφορά: α) στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, γ) στα στελέχη και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εν γένει στο προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι αντιδράσεις

Έντονους προβληματισμούς προκάλεσε το νομοσχέδιο του Υπουργείου παιδείας  στους Αγωνιστικών  Παρεμβάσεων  Συσπειρώσεων  Κινήσεων  ΔΕ και παράλληλα στο συντονισμό ενεργειών και στην οργάνωση της Δημόσιας Παιδείας.

Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης δεν ωφελούν τον σκοπό των εκπαιδευτικών. Η πίεση που υφίσταται το σύστημα της Παιδείας θα περιλαμβάνει αρνητικές συνέπειες για τους Εκπαιδευτικούς όπως και τους μαθητές, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αγωνιστικών παρεμβάσεων.  Η υποκίνηση των Εκπαιδευτικών στην αναμονή κάποιας καινοτομίας συνεχίζει να περιέχει τα ιδανικά της σύγχρονης αντιμετώπισης στην δημιουργία των προβλημάτων σχετικά με την ανεξαρτησία στο επαγγελματικό επίπεδο.

Μια ακόμη σημαντική αναφορά της ανακοίνωσης επιβεβαιώνει ότι η δημοκρατία απελευθερώνει την ιδεολογία της μόρφωσης με γνήσια αξιολόγηση για το εκπαιδευτικό σύστημα. Πλέον τα προνόμια θα ανήκουν σε όσους προσφέρουν στην Παιδεία χωρίς να την αλλοιώνουν σε κάποιο βαθμό επιφανειακά και για να εξυπηρετούν δικά τους συμφέροντα. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, το σχέδιο νόμου του ΥΠΑΙΘ αποτελεί «μια ακόμη προσπάθεια “μεταρρύθμισης” του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας χωρίς να προηγηθεί καμία διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων για την μέχρι σήμερα λειτουργία του σχολικού συστήματος».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «η λειτουργία των ΠΕΚΕΣ και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου δεν έχει ολοκληρώσει ούτε μια θητεία και καταργούνται ενώ τα ΚΕΔΑΣΥ είναι πραγματικά το μεγάλο ανέκδοτο ως προς τις αλλαγές στην ονομασία τους κάθε 2-3 χρόνια, χωρίς ουσιαστική αλλαγή στο αντικείμενο και τον τρόπο λειτουργίας» σημειώνει, προσθέτοντας πως «η φιλοσοφία των επιδιωκόμενων αλλαγών, που επίσης προβλέπεται να ξανά καταργηθούν από επόμενο υπουργό, είναι καθαρά ο πειθαναγκασμός και η εκβιαστική εφαρμογή κανόνων της αγοράς και πρακτικών που αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα ίσως επιδιώκουν να λύσουν».