• 14 Ιουνίου, 2021

Πτωχευτικός Νόμος: Επιδότηση έως και 210 ευρώ στους ευάλωτους μέχρι να λειτουργήσει ο νέος φορέας

 Πτωχευτικός Νόμος: Επιδότηση έως και 210 ευρώ στους ευάλωτους μέχρι να λειτουργήσει ο νέος φορέας

Συμφώνησαν με την κυβέρνηση τράπεζες και servicers, για τη χορήγηση έκτακτης επιδότησης έως και 210 ευρώ στους ευάλωτους δανειολήπτες, μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Ειδικότερα, στη χθεσινή προγραμματισμένη συνάντηση, που είχαν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με αντικείμενο τον νέο Πτωχευτικό Νόμο, ο οποίος τίθεται σε ισχύ – στο σύνολό του, δηλαδή και για τα φυσικά πρόσωπα – από την 1η Ιουνίου, αποφασίστηκε για την πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών (ετήσιο εισόδημα από 7.000 ευρώ -21.000 ευρώ) να χορηγείται επιδότηση από 70 ευρώ έως 210 ευρώ, αναλόγως την οικογενειακή κατάσταση, μέχρι τη σύσταση του Φορέα, που υπολογίζεται περί το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Έστω, λοιπόν, πως η δόση του δανείου ανέρχεται σε 300 ευρώ το μήνα. Το κράτος θα καταβάλει τα 210 ευρώ και το νοικοκυριό (5μελής οικογένεια) τα υπόλοιπα 90 ευρώ, αποφεύγοντας τον πλειστηριασμό της κατοικίας του.

Σε κάθε περίπτωση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα περιγράφει τις λεπτομέρειες του πλαισίου, το οποίο θα κινείται στη λογική του Φορέα και τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια, για να κριθεί ένας οφειλέτης ευάλωτος, είναι:

Α) Εισοδηματικά: Έως 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και προσαυξάνεται κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ, για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Οροφή είναι οι 21.000 ευρώ τον χρόνο, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Β) Περιουσιακά: Συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού έως τις 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως τις 180.000 ευρώ. Συνολικό ύψος καταθέσεων ή/και τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.ά. έως 7.000 ευρώ, προσαυξανόμενη κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Η προσαύξηση για το πρώτο ανήλικο τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, ορίζεται στις 7.000 ευρώ. Η ίδια προσαύξηση ισχύει για κάθε απροστάτευτο τέκνο στα νοικοκυριά.